Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Stora Enso köper virke från skövlad finsk gammelskog

- avverkningen fortsätter trots massiv protest från forskare

Pressmeddelande - 12 mars, 2007
Skogsindustrin måste stoppa skövlingen av de finska gammelskogarna. Och Stora Enso ska sluta ljuga om hur hållbar företagets virkesförsörjning är. Det var budskapet när Greenpeace demonstrerade vid skogsbolaget Stora Ensos huvudkontor i Helsingfors.

Greenpeace protesterar mot bolagets upphandling av virke från lappländska urskogar. Aktivisterna fäste en banderoll vid byggnadens fasad tidigt på måndagen.

Aktivisterna klättrade tidigt på måndagen upp på bolagets kontor på Skatudden och rullade ut en banderoll som uppmanade ”Stop ancient forest destruction”. En del av miljöorganisationens aktivister intog också byggnadens vestibul.

Stora Enso är Forststyrelsens (Metsähallitus) största kund. Greenpeace har dokumenterat (1) hur oersättlig gammelskog från det statsägda ämbetsverket Forststyrelsen avverkningar i Lappland hamnar i Stora Ensos anläggningar. Gammelskogen slutar som Stora Enso-produkterna Nova Press tryckpapper, magasinspapperet Nova Press Silk och Berga kopieringspapper. Över 240 renommerade forskare har vädjat(2) finske till jord- och skogsbruksministern Juha Korkeaoja och bett honom stoppa de ekologiskt ohållbara avverkningarna.

- Forststyrelsens ohållbara verksamhet och den skrupelfria industri som köper upp virket, bär ansvaret för att biodiversiteten utarmas. Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja lovade på fredagen att ministeriet skulle påbörja en utredning om skogsbruket i Lappland, men samtidigt tillbakavisade han forskarnas krav på att avblåsa avverkningarna medan utredningen pågår. Industrin kunde nu främja en lösning av konflikten genom att stoppa upphandlingen av virke från de omtvistade gammelskogarna, säger skogsansvarige Matti Liimatainen på Greenpeace.

Stora Enso förmedlar vilseledande information om avverkningarna till sina kunder och uppköpare. Bolaget påstår till exempel att avverkningarna inte hotar några utrotningshotade arter och att alla värdefulla biotoper har skyddats i Lappland. Enligt de 240 forskare som har undertecknat appellen bryter Finland mot flera folkrättsliga avtal genom att avverka skog i området.

- Enligt forskarna förstör avverkningarna artrikedomen i området.
Forskarna har även upptäckt nya arter i de skogsområden som nu skövlas av Forststyrelsen, säger Matti Liimatainen.

Den tilltagande avverkningen av gammelskog är ett världsomfattande problem. Omkring 80 procent av världens gammelskogar har redan skövlats. I Finland är situationen ännu sämre eftersom endast 5 procent av landets gammelskogar återstår.

Läs mer:
Stora Enso en miljöfara

Avverkning hotar finsk gammelskog

Noter:
1. Greenpeace har dokumenterat hur gammelskog från Forsstyrelsen/Metsähallitus avverkningar används i Stora Ensos produkter:
http://www.forestinfo.fi/forestlapland/storaenso.html

2.
Läs om forskarnas upprop mot avverkningen här:
http://www.tutkijakirje.org

Bakgrundsinformation om de omtvistade gammelskogarna:
http://www.forestinfo.fi/forestlapland