Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Strid om handelsförbud för hotade arter

Japan är emot och EU vacklar om skydd för tonfisk och haj

Pressmeddelande - 16 mars, 2010
Nästa vecka avgörs om det blir något förbud för internationell handel med utrotningshotad blåfenad tonfisk, råvaran för den allra mest exklusiva sashimin och sushin. Dessutom avgörs om handelsrestriktioner ska införas för två hotade hajar som finns i svenska vatten; pigghajen och sillhaj (håbrand), som båda fiskats ned så att de nu är rödlistade av Artdatabanken. Den blåfenade tonfisken var vanlig både på västkusten och i Öresund fram till början på 1950-talet, men sist den sågs i något större antal var 1981.

Juvenile bluefin tuna below the minimum landing size, stored on the unauthorised fishing vessel Yasar Reis II, Turkey.


- Beståndet av pigghaj har enligt forskarna minskat med 95-98 procent de senaste 20 åren. Trots det har det riktade svenska yrkesfisket efter pigghaj ökat fram tills att det blev förbjudet nu vid årsskiftet, men sju ton per år får fortfarande landas som bifångst. Svenskt fiske efter den känsliga håbranden och blåfenad tonfisk förbjöds först år 2004, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

De 175 undertecknande länderna för Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), en internationell konvention som reglerar den internationella handeln med utrotningshotade arter, möts den 13-25 mars i Doha, Qatar. Mötet kommer att behandla många marina arter. Förutom de ovan nämnda bland andra vitspetsig oceanhaj, flera arter av hammarhaj, röd och rosa korall. För den blåfenade tonfisken kan mötet avgöra artens överlevnad.

- En enda blåfenad tonfisk kan gå för 100 000 dollar på fiskauktionen i Tokyo, det ger en bild av vilka kommersiella krafter som driver på utfiskningen av arten. Ett handelsförbud krävs för att bromsa utvecklingen, säger Jan Isakson.

Japan är det land som köper upp det mesta av den hotade tonfisken och det vill de fortsätta med. Japan har därför skickat en delegation på runt 50 personer till CITES-mötet. Uppdraget: Att till varje pris hålla den blåfenade tonfisken borta från att listas under CITES Appendix 1. Det skulle nämligen innebära ett närmast totalt stopp för handeln.

- Det blir en hård strid. För att få igenomen CITES-listningen krävs två tredjedelars majoritet. Japan skyr inte några medel för att få över länder på sin sida. Jag blir inte förvånad om vi får se röstköp från fattiga länder med erbjudande om bistånd och andra fula knep som vi tidigare sett Japan köra med inom Internationella valfångstkommissionen, IWC, säger Jan Isakson.

EU har ställt sig bakom ett handelsförbud för tonfisken, men fiskenationer som Spanien, Frankrike och Italien har lyckats få igenom en lång rad villkor för unionens stöd. Bland annat ska småskaligt fiske undantas utan att detta definierats, förbudet ska träda i kraft först om 18 månader och det lämnas utrymme för olika tolkningar. CITES sekreteriat har under mötets inledning beordrat en granskning av EU:s komplicerade villkor för att undersöka om dessa är lagliga.

- Får EU igenom sina villkor lämnas stora kryphål som hotar göra handelsförbudet helt verkningslöst. Det visar sig de kommande dagarna, säger Jan Isakson.Greenpeace stödjer förslaget från Monaco att blåfenad tonfisk listas under Appendix 1, vilket innebär att den skulle få det högsta skyddet, samt listningen av pigghaj och sillhaj under Appendix 2.

Greenpeace arbetar också för att skapa ett internationellt nätverk av stora marina reservat, där alla destruktiva mänskliga aktivieteter är förbjudna, inklusive fiske. I ett sådant nätverk ingår både den blåfenade tonfiskens lekområden i Medelhavet och stora skyddade områden utmed de svenska kusterna, vilket skulle förbättra möjligheterna för blåfenad tonfisk, pigghaj, håbrand och andra utsatta fiskbestånd att återhämta sig.

Kontaktuppgifter

Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor Greenpeace, 070 608 74 83
Anna Jonsson, pressekreterare Greenpeace, 076 017 37 17

Fotnoter

Läs mera
CITES - Ett handelsförbud blåfenade tonfiskens sista chans (Svenska
http://www.greenpeace.org/sweden/rapporter-och-dokument/handelsfoerbud-sista-chansen-foe

While stocks last - Greenpeace syn på de marina arter som behandlas vid CITES-mötet (Engelska)
http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/while-stocks-last.pdf

Fakta från Artdatabanken - Pigghaj
http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/squa_aca.PDF

Fakta från Artdatabanken - Håbrand (Sillhaj)
http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/lamn_nas.PDF

Ämnen