Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Sveaskog anmäls för brott mot FSC:s miljöstandard

Pressmeddelande - 19 november, 2008
En fältstudie som Greenpeace genomfört visar att statliga Sveaskog tydligt brutit mot FSC-standardens krav på miljöhänsyn vid avverkningar utanför Boden. Miljöorganisationen anmäler idag skogsbolaget för brott mot den svenska FSC-standarden för certifiering av skogsbruk.

Sveaskogs hygge vid Jacksberget. Flera naturvärdesträd har avverkats och ett flertal sönderkörda lågor påträffades på hygget.

FSC-märkningen (Forest Stewardship Council) ska garantera att skogsbolagens virke kommer från ett skogsbruk med höga krav på miljöhänsyn. Certifieringen är därför ett tungt säljargument för svenska skogsbolag när de marknadsför sina produkter till storkunder över hela världen.

- Sveaskogs avverkning i Jacksberget är ett tydligt brott mot FSC-standarden. Naturvärdesträd med hotade arter har avverkats eller mejats ned av skogsmaskinerna, liggande död ved har körts sönder och en del av de träd som sparats har skadats av maskinerna, säger Amanda Tas, Greenpeace talesperson i skogsfrågor.

Sveaskog har i samtal med Greenpeace bekräftat att företaget brutit mot FSC:s regler vid avverkningar i Jacksberget, tre mil nordväst om Boden mellan Gransjö och Ljuså. Företaget hade påbörjat avverkningen och avverkat 35 hektar av totalt 90 avverkningsanmälda hektar när Greenpeace dokumenterade områdets naturvärden den 6 juni 2008.

Den skog som fortfarande stod kvar bestod av gles tallskog med lövinslag av sälg och björk. Skogen har tidigare drabbats av brand och det finns brända torrakor och brandljud. Den avverkade skogen var delvis av samma naturtyp. Förekomsten av död ved, som är viktig för många arter, var riklig. Sammanlagt hittades vid dokumentationen 90 förekomster av 11 olika hotade rödlistade arter i området.

- Regeringen förväntar sig att skogsbolagen frivilligt ska avstå från att avverka sina skogar, och skär därför ner på anslaget till skogsskydd. Samtidigt avverkas gammelskogar i en rasande takt och skogsbolagens naturhänsyn brister allt för ofta. För att säkra den biologiska mångfalden, som Sverige förbundit sig till i nationella och internationella avtal, måste regeringen skjuta till mer pengar för att ge våra gammelskogar ett permanent skydd, säger Amanda Tas.

Greenpeace uppmanar certifieringsföretaget Bureau Veritas Certification Sweden, som sköter tillsynen för FSC i det aktuella fallet, att snarast besöka området och införa sanktioner mot Sveaskog. Certifieringsföretaget bör även granska Sveaskogs rutiner vid avverkning och metodik för inventering och naturvärdesbedömning.

Läs också Greenpeace rekommendationer till FSC i rapporten Holding the line

Ämnen
Taggar