Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Sverige till miljöministern: "vi vill inte ha genmodifierade produkter"

Pressmeddelande - 20 november, 2008
Torsdagen den 20/11 projicerade Greenpeace en visuell påminnelse om att svenskarna inte vill ha GMO på Stockholms stadshus. Enligt den senaste upplagan av den så kallade Eurobarometern* är 72% av svenska folket negativa till användningen av genmodifierade grödor. Men Sveriges regering går rakt emot folkviljan och arbetar aktivt för att genmodifierade produkter – så kallade GMO – blir en större del av svenskt jordbruk och livsmedelsframställan, trots hälso- och miljörisker.

Greenpeace visuella påminnelse om att svenskarna inte vill ha genmodifierad mat kunde miljöminister Andreas Carlgren se från sitt kontor på miljödepartementet.

När EUs miljöråd sammanträder den 4e december står GMO på dagordningen.

För att uppmärksamma regeringens ståndpunkt och påminna miljöministern om att såväl ¾ av befolkningen som de svenska lantbrukarna motsätter sig GMO, kommer Greenpeace på torsdagseftermiddagen att projicera ett budskap mot Stadshuset.

Tanken med ljusprojiceringen är att väcka uppmärksamhet kring regeringens trotsiga inställning till genmodifierad mat och grödor.

GMO är långt ifrån riskfri såväl för människor som miljö. Förra veckan presenterade de österrikiska hälso- och jordbruksdepartementen en ny hälsostudie som visar att möss som gavs GMO-majs får markant färre avkommor efter tredje generationen.

-Detta är symptomatiskt för hela problematiken med GMO. Långtidsstudier är i det närmaste obefintliga, men när studier ändå görs av oberoende forskare finner man ofta indikationer på hälsorisker. Miljöministrarna har all anledning att tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller GMO, säger Kathleen McCaughey, kampajchef på Greenpeace i Sverige.

- Det är absurt att den svenska regeringen konsekvent trotsar den svenska befolkningens vilja och tar ställning för GMO. Det går emot tanken på ett ekologiskt, hållbart jordbruk, det får konsekvenser för biologisk mångfald, och utgör en onödig, oönskad hälso- och miljörisk.

Greenpeace kräver att majsen NK603 x MON810 dras tillbaka från marknaden, att riskbedömningen förbättras, och att lagstiftningen efterlevs så att långsiktiga effekter tas hänsyn till.

(*)Eurobarometern är en regelbunden opinionsundersökning som genomförs av EU-kommissionen. Syftet är att mäta europeiska attityder om aktuella politiska frågor.

 


 


Agera för ett GMO-fritt Europa

De kommande 3 veckorna är viktiga för att förhindra att de riskfyllda GMO-grödorna tillåts att släppas ut på Europas åkrar. De europeiska ländernas regeringar ska snart debattera GMO och framtiden för vår mat. Den 4:e december 2008 ska EU:s miljöministrar fatta ett avgörande beslut: antingen att försvaga proceduren för bedömningen av riskerna med GMO, eller, att verkligen förstärka den på ett betydelsefullt sätt.

 

Kontaktuppgifter

Kathleen McCaughey, kampanjchef GMO-frågor Greenpeace Norden, 070-2350886

Jesper Liveröd, pressekreterare, Greenpeace Norden, 070-3405414

För bilder: