Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Utredning av finsk sjätte reaktor - en medial avledningsmanöver

Pressmeddelande - 28 mars, 2007
Energibolagen Fortum och Industrins Kraft (TVO) meddelade i dag att de påbörjar en utredning om miljökonsekvenserna av en sjätte kärnkraftsreaktor i Finland.

Säg nej till kärnkraft!

- Energibolagen vill på detta sätt avleda uppmärksamheten från de många problem som överskuggar bygget av den femte reaktorn i Olkiluoto, säger energiexpert Lauri Myllyvirta på Greenpeace.

 Kärnkraftsbygget i Olkiluoto har prickats för allvarliga problem som äventyrar säkerheten och projektet kommer att försenas med minst 1,5 år. Greenpeace kräver att regeringen utreder om den femte reaktorn i Olkiluoto har uppfyllt lagens krav att se till samhällets helhetsintresse.

- Projektets fördröjning ger oss skattebetalare och elkonsumenter en faktura på hundratals miljoner euro. Alla fagra löften till trots blir projektets sysselsättande inverkan i Finland och den utlovade minskningen av klimatutsläppen inte verklighet, säger Lauri Myllyvirta.

Finland har precis haft val. Greenpeace menar att energibolagens utspel idag är en mediashow med syfte att diktera innehållet i det nya regeringsprogrammet och bagatellisera den finska riksdagens betydelse som beslutsfattare i energipolitiken.

Kontaktuppgifter

Lauri Myllyvirta, energiexpert, Greenpeace, +358 50 3625 981 Mikael Sjövall, informatör, Greenpeace, +358 50 3696 202 Martina Krüger, energiansvarig, Greenpeace i Sverige, 0705 50 29 13

Ämnen
Taggar