Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Världsbanken underminerar fördrag om att rädda ozonlagret och finansierar ozonuttunning

Pressmeddelande - 9 september, 1994
Världsbanken satsar ensidigt på transnationella kemiföretag och deras möjligheter att skapa sig nya marknader och motverkar därigenom miljöskyddande åtgärder och alternativ utveckling i utvecklingsländerna, konstaterar Greenpeace i en ny rapport som släpptes vid en presskonferens idag i samband med Världsbankens 50-års jubileum i Madrid.
Rapporten "Money to Burn: The World Bank, Chemical Companies, and Ozone Depletion" har undersökt Världsbankens projekt för att fasa ut freoner i kylanläggningar och belyser vilken roll Världsbanken har för att styra utvecklingen i utvecklingsländerna bort från miljöfarliga och uråldriga tekniker.

Världsbanken kontrollerar Montrealprotokollets särkilda fond för att hjälpa utvecklingsländerna att gå över till ozonvänlig teknologi. Hittills har världsbankens arbete inte medfört någon nämnvärd förändring. Världsbankens president Lewis Preston har erkänt att de har misslyckats med att förena miljö och utveckling, och lovat att de skall bli bättre.

- Prestons löfte klingar falskt i ljuset av vad Världsbanken gör idag och dess framtida planer. Världsbanken fortsätter med en miljömässigt destruktiv utlåningspolitik, trots att den har ansvar att förena sin utlåningspolitik med internationella miljöavtal, säger XXXXX Greenpeace.

- Att låta Världsbanken kontrollera den sk ozonfonden är som att sätta bocken till trädgårdsmästare, säger...

Av de 92 miljoner dollar som finns i den särskilda ozonfonden för att hjälpa utvecklingsländerna att gå över till ozonvänlig teknologi har Världsbanken hittills använt mindre än 7 procent. Över 23 miljoner dollar i andra Världsbanksprojekt stöder teknologier som förstör ozonlagret.

Greenpeace kräver en reform av Världsbanken och att Världsbanken omedelbart bryter med sitt "oberoende" teknsika expertråd - OORG. I detta råd sitter representanter från kemijätten ICI.