Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Världsbankens ozonfond en flopp

Pressmeddelande - 26 juli, 1994
Under de tre senaste åren har Världsbanken fått in över 700 miljoner kronor i en särskild ozonfond för att hjälpa utvecklingsländer att gå över till ozonvänlig teknologi. Men en utvärdering som gjorts av Greenpeace visar att resultatet än så länge är mycket magert. Av utvecklingsländernas årliga användning på drygt 150.000 ton ozonförstörande kemikalier har Världsbankens arbete hittills lett till utfasning av knappt 300 ton. Kina har världens snabbaste ekonomiska tillväxt. Den materiella lev nadsstandarden förväntas öka mycket snabbt och storföretag från hela världen står i kö för att komma in på den gigantiska marknaden med närmare 1,3 miljarder konsumenter. De närmaste åren blir avgörande för om Kina kommer att göra samma industriella misstag som vi.
Just nu bygger multinationella och nationella företag upp produktions kapacitet för att möta Kinas framtida efterfrågan på över 6 miljoner kyl skåp per år. Risken är stor för att den största delen av de nya kylskåpen kommer att innehålla ozonförstörande kemikalier och Greenpeace arbetar sedan en tid tillbaka på att förmå inhemska kinesiska tillverkare att gå över till "Greenfreezeteknik" - dvs en teknik som bygger på miljövänligare naturgas som kylmedel.

- Vi har kontakt med flera kinesiska tillverkare som är beredda att gå över till en miljövänligare teknik men Världsbankens byråkratiska kvar-nar mal alldeles för långsamt. Hittills har ozonfonden inte bidragit till att avveckla ett enda ton ozonförstörande kemikalier i Kina, säger Tracy Heslop på Greenpeace International.

Heslop uttrycker också stark bevikelse över att Världsbanken fortsätter att ge stöd ur fonden till kemiföretagens alternativ till freoner - ozonför störande sk "mjuka" freoner ( HCFC ) och "HFC" som är en mycket stark växthusgas.

- Världsbanken har låtit sig styras alldeleles för mycket av inflytelserika rådgivare från de multinationella kemijättarna Dupont och ICI som hoppas sälja hundratusentals ton av sina miljöfarliga kemikalier i Kina och resten av Asien under de närmaste åren.