Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Västbolag bidrog till ryska oljekatastrofen

Pressmeddelande - 15 november, 1994
Idag presenterar det Greenpeace-team, som besökt det oljedrabbade området i norra Ryssland sin rapport. Den visar att de västerlänska oljebolag*, som utnyttjar de ryska oljeledningarna, fortsatt att pumpa olja genom dem, trots att de kände till att pipelinen var defekt. Greenpeace visar också att bolagen vägrade sluta pumpa olja i början av augusti då 23 läckor uppstått - trots att de uppmanades till det av ryska myndigheter.
Enligt Greenpeace har de multinationella oljeföretagen ett betalningsavtal, som innebär att de får betalt för varenda fat olja, som pumpas in i pipelinen - oavsett om det sedan når fram till raffinaderier eller läcker ut i naturen. Eftersom själva pipelinen ägs och drivs av det ryska företaget Komineft, anser de utlänska bolagen att de inte har något ansvar för oljeutsläppen.

Greenpeace-rapporten redovisar också vilka internationella utvecklingsbanker, som satsar pengar i området. Världsbanken m fl investerar i samarbetsprojekt mellan ryska och utlänska företag. De västerlänska bolagens satsningar skyddas och de ryska skulderna ökar.

Det är svårt att se att Ryssland har något att vinna på detta så kallade bistånd, säger Paul Horsman på Greenpeace internationella oljekampanj.

När Sovjetunionen bröt samman, inledde västerlänska bolag en rush efter rysk olja. Det skrevs avtal om hur bolagen skulle hjälpa Ryssland att reparera sin bristfälliga infrastruktur. -Så har det inte alls blivit, konstaterar Paul Horsman. Tvärtom: Rysslands skulder växer , befolkningen och miljön tar stryk - och de multinationella bolagen kammar hem vinsterna. -Våra undersökningar tyder på att de utlänska bolagen - med de ekomiska fördelar de har idag - inte alls är intresserade av att satsa på den nödvändiga utvecklingen i Ryssland; effektivare energianvändning och alternativa energikällor.

* De västerlänska bolag, som exploaterat olja i området, är b la British Gas, Gulf Canada, Conoco och Quest Exploration. I Greenpeace-rapporten redovisas fakta om oljemängder, etc. Pengar till oljeutvinning i norra Ryssland kommer från bl a Världsbanken, European Bank for Reconstruction, US Overseas Investment Corporation och US Export Import Bank.