Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vattenfall blåser upp sina investeringar i vindkraft

Pressmeddelande - 7 juni, 2005
I förra veckan blev det klart att statliga Vattenfall genom ett avtal med danska kraftföretaget Dong tar över tre danska kol- och gaseldade kraftvärmeverk.
- Vattenfall blåser gärna upp sina satsningar på förnybar energi på hemmaplan,
men verkar inte se problemen med sina mångmiljardinvesteringar i klimatförstörande fossildrivna kraftverk utomlands, säger Camilla Funke, energitalesperson på Greenpeace.

Övertagandet av Nordjyllandsverket vid Ålborg, Fynsverket i Odense,
Amagerverket i Köpenhamn samt två mindre naturgaseldade verk i Helsingör och Hilleröd är ännu ett tydligt exempel på hur Vattenfalls ambition att vara - det ledande företaget i omställningen till en ekologiskt uthållig energiförsörjning* - inte följs av praktisk handling. Istället för att styra alla företagets nya investeringar i förnybar riktning fortsätter Vattenfall att expandera inom kol och gas i andra länder.

Svenska debattörer kritiserar ofta den smutsiga danska kolkraften – men nu har statsägda Vattenfall plötsligt själva tagit över tre av dessa kolkraftverk. Genom att lyfta fram att förvärvet även innehåller viss vindkraftverksamhet försöker Vattenfall få övertagandet att se ut som att man satsar på miljövänliga, uthålliga energilösningar. I själva verket fortsätter Vattenfall att fördröja den nödvändiga omställningen till förnybar energi genom att i huvudsak fortsätta investera i ohållbara energislag som bidrar till klimatförändringar.

- Enda sättet att göra övertagandet av dansk fossilkraft till något positivt är att snarast presentera en plan för hur produktionen i de smutsiga danska kolkraftverken ska ersättas med förnybar energi, säger Camilla Funke.

Vattenfall är det femte största energibolaget i Europa. Greenpeace
kräver att Vattenfall går före i utvecklingen och bidrar till en ekologisk omställning av energisystemet även på europeisk nivå.