Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vattenfall spär på växthuseffekten!

Protester vid Vattenfalls årsstämma

Pressmeddelande - 26 april, 2007
Ett tjugotal Greenpeace-aktivister protesterade idag vid Vattenfalls årsstämma i centrala Stockholm mot bolagets fortsatta investeringar i smutsig energi. Bolagsstämmans deltagare fick varsitt vackert inslaget grönt paket med en bit kol och budskapet: "Det är svårt att ha rena händer när man hanterar kol".

Ett tjugotal Greenpeace-aktivister protesterar vid Vattenfalls årsstämma i centrala Stockholm mot bolagets fortsatta investeringar i smutsig energi.

- Det är en uppmaning till Vattenfall att ställa om till ren energi. Vattenfall planerar att fortsätta investera betydligt mer i kolkraft och kärnkraft än i förnyelsebar energi - trots att en stor majoritet av svenska folket, som ju faktiskt äger Vattenfall, helst vill investera i miljövänlig energi (1), säger Martina Krüger, ansvarig för klimat- och energifrågor på Greenpeace.

Värst är det i Tyskland. Där äger Vattenfall 5 av de 25 smutsigaste kolkraftverken (koldioxidutsläpp per producerade kWh). Ett av bolagets kolkraftverk släpper ut lika mycket koldioxid som alla Sveriges industriella anläggningar tillsammans. Ändå satsar Vattenfall ännu mer på nya kolkraftverk i Tyskland, utan att ta hänsyn till att brunkol bidrar till växthuseffekten och att brytningen av brunkol ödelägger viktiga naturområden och jämnar tyska byar till marken.

- Vattenfall vill gärna framstå som ett miljövänligt energibolag och marknadsför sig som en storsatsare på ren energi. Men Vattenfalls omfattande investeringar i tysk kol underminerar EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp, säger Martina Krüger.

Även i Norden är Vattenfall långt ifrån den spjutspets i energiomställningen som företaget påstår sig vara. Förra året investerade Vattenfall nästan 4 gånger mer i kärnkraft och kolkraft än i ny förnyelsebar energi. I fortsättningen planerar Vattenfall att satsa endast 20 procent av sin investeringsbudget på förnyelsebar energi. Resterande 80 procent går till kol- och kärnkraft.

- Riksdagen vill att Vattenfall ska vara ett instrument i omställningen till en hållbar svensk energiförsörjning. Det är märkligt att ett statligt energibolag så helt kan strunta i riksdagens direktiv. Det är så att man undrar om det är staten som styr Vattenfall eller om det är Vattenfall som styr staten, säger Martina Krüger.

Greenpeace uppmärksammade även att Vattenfall, som äger det skandalomsusade kraftverket i Forsmark, har den dåliga smaken att hålla sin årsstämma på Tjernobyldagen.

       

För mer information:

www.greenpeace.se/energyrevolution

Noter:
1) I SOM-institutets årliga mätning (2005) av vilka energislag svenskarna tycker att Sverige bör satsa mer på de närmaste 5-10 åren svarade:
78 % solkraft
72 % vindkraft
54 % biobränslen
33 % fossilgas
18 % kärnkraft
3 % kol

Kontaktuppgifter

Martina Krüger, energitalesperson Greenpeace 0705 50 29 13
Åsa Mendel-Hartvig, pressekreterare Greenpeace 0703 40 54 14

Ämnen
Taggar