Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vindkraft kan förhindra klimatkatastrofer

Pressmeddelande - 1 juli, 2005
Mindre än en vecka innan G8-mötet den 7-8 juli lanserar Greenpeace tillsammans med European Wind Energy Association (EWEA) och Global Wind Energy Council (GWEC) rapporten Windforce 12. Rapporten beskriver hur vindkraft kan leverera 12 procent av världens elförsörjning år 2020, vilket minskar koldioxidutsläppen med 11 miljarder ton.
– Vindkraft är det snabbast växande energislaget i världen och spelar en stor roll i kampen mot klimatförändringar. G8-länderna måste uppmuntra och stödja utvecklingen av vindkraft nationellt för att garantera att utsläppen av koldioxid minskar, säger Camilla Funke, energitalesperson på Greenpeace.

Globalt beräknas tretton nyckelländer spela en ledande roll för att utveckla vindkraft: Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Filippinerna, Polen, Turkiet, Storbritannien och USA. Dessa marknader befinner sig i ett utvecklingsskede och är platser där den huvudsakliga tillväxten av vindkraft antas ske.
– Även Sverige har en viktig roll i att underlätta för vindkraften. Regeringens beslut om en rad satsningar på vindkraft är lovvärd, men ambitionerna kan höjas mycket mer eftersom den tekniska potentialen för vindkraft är betydligt större än dagens mål om 10 TWh för år 2010. Framförallt behövs en tydlig och långsiktig strategi för vindkraften om industrin och investerare ska våga satsa fullt ut, säger Camilla Funke.

I dag minskar vindkraft Europas koldioxidutsläpp med över 50 miljoner ton per år och är på god väg att klara en tredjedel av EU:s åtaganden enligt Kyotoprotokollet. I rapporten beräknas att värdet på den globala marknaden för vindturbiner ökar, från nuvarande 8 miljarder euro till 80 miljarder euro år 2020. Ett av skälen är att vindkraft kan installeras mycket snabbare än andra konventionella kraftverk. Vindkraften är också säker, ren och finns i överflöd. Till skillnad från konventionella energikällor finns den dessutom tillgänglig jorden runt.
– Vindkraften är redo att bidra till betydelsefulla minskningar av växthusgasen koldioxid. Samtidigt undviks riskerna med fluktuerande priser på fossila bränslen, och dessutom minskar beroendet av importerad energi, säger Corin Millais på Global Wind Energy Council.