Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vindkraften kan ta tio procent av elmarknaden

Pressmeddelande - 5 oktober, 1999
Vindkraft kan tillgodose tio procent av världens el-behov år 2020, skapa 1.7 miljoner arbetstillfällen och reducera de globala koldioxidutsläppen med mer än 10 miljarder ton. Det framgår av en ny internationell rapport, Wind Force 10, som Greenpeace, Europe´s Wind Energy Association och the Forum for Energy and Development beställt.
  Rapporten visar att 1.2 miljon megawatt (MW) vindkraft kan installeras i världen före 2020, vilket motsvarar mer än den totala elkonsumtionen i Europa idag (1). En femtedel av kapaciteten kan installeras i Europa och skapa omkring 250.000 arbeten.

- Att fossila bränslen inte är en energikälla för framtiden är de som skrivit under Kyoto-protokollet överens om, säger Corin Millais från Greenpeace International. Men nu måste regeringar gå från ord till handling och upprätta juridiskt bindande mål för förnyelsebar energi.

- Statsminister Göran Perssons önskan att se en svensk vindkraftsindustri växa fram kan bli verklighet. Rapporten visar att Perssons mål om att vindkraftsproduktionen i Sverige bör motsvara Barsebäcks två reaktorer inom tio år inte är särskilt ambitiöst, säger Kathleen McCaughey från Greenpeace Norden. Om Sverige skulle uppnå 10%-målet år 2020, skulle vindkraftsproduktionen motsvara åtminstone sex reaktorer. Men det är dags att börja jobba om vi vill nå dit.

Vindkraften var den energikälla i världen som växte snabbast förra året, med en genomsnittlig global tillväxt på 40,2 procent mellan 1994-1998 och 10 000 MW kapacitet i mer än 50 länder med Danmark, Tyskland och Spanien i ledningen. Trots att vindkraft tillhandahåller nästan tio procent av Danmarks elbehov är vindkraftens andel av världens elmarknad på en obetydligt låg nivå; 0,15 procent.

- I vissa länder är vindkraftens tillväxt snabbare än marknaden för mobiltelefoner, menar Klaus Rave, ordförande i EWEA. Politisk vilja kan få vindkraftsindustrin att bli en dominerande energikälla som kommer att leda till investeringar, skapa jobb och medföra en kostnadseffektiv lösning på klimatförändringens problem.

- Redan idag är vi nära tio procentmålet i Danmark och det officiella målet för vindkraft i Danmark är 50 procent av elkonsumtionen år 2030, säger Hans Bjerregard, ordförande för Dansk Forum för Energi och Utveckling. Rapporten bevisar att det resultatet även kan uppnås i andra länder om regeringarna gynnar förnyelsebara energikällor.

För att uppnå tio procentmålet, måste regeringarna sätta stränga mål, eliminera barriärer i elmarknaden, sluta subventionera fossila bränslen och kärnkraft och introducera juridiska bindande regler för att främja vindkraft.

De tre organisationerna kräver att ministrarna vid årets Klimatkonventionsmöte i FNs regi gynnar förnyelsebar energiteknologi och utesluter kärnkraft och kol.

(1) 10% av världens el från vindkraft år 2020 kräver 2,963 TWh elproduktion per år, vilket är 25% mer än den totala elkonsumtionen i EU 1996 (2,386 TWh).

Taggar