Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

100 procent förnybar elenergi år 2020 – 2025 – 2030?

Dokument - 11 juli, 2016
I Sverige förs för närvarande en intensiv debatt om den framtida svenska energipolitiken. Den förnybara energin växer snabbt medan fossil elproduktion minskade i Sverige (Svensk Energi, 2016) och världen 2015 (BP, 2016). Sverige har högst andel förnybar energi inom EU, och mycket goda förutsättningar att öka andelen ytterligare.

Nätverket 100 procent förnybart har tillsammans med miljöorganisationerna Greenpeace, WWF Sverige och Naturskyddsföreningen, beställt en rapport om möjligheterna att uppnå 100 procent förnybar elförsörjning i ett kortare tidsperspektiv än den tvärpolitiska juniöverenskommelsens 2040 (Ramöverenskommelse, 2016). Rapporten ska presentera scenarier för 100 procent förnybar el i Sverige till 2020, 2025 respektive 2030 med en kortare analys av konsekvenserna en sådan omställning för med sig.

Bakgrunden till det korta perspektivet 2020 är kärnkraftsägarnas ultimatum om att stänga alla reaktorer 2020 om inte effektskatten på kärnkraft ”omedelbart helt” tas bort (DN 9 april). Syftet med rapporten är således inte att visa på exakta kostnader eller ett optimalt årtal för ett 100 procent förnybart elsystem, utan att visa att det finns goda möjligheter att ersätta kärnkraften med förnybart även på kort sikt och därmed trygga Sveriges elförsörjning. 

100 procent - tre scenarier