Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Brev till AP-fonderna 25 April 2018

Dokument - 9 maj, 2018
AP-fondernas investeringar i fossil energi bryter mot Klimatlagen

Greenpeace hävdar att AP-fonderna har en skyldighet att omedelbart upphöra med alla investeringar i fossilindustrin. Så länge AP-systemet fortsätter att investera i klimatfarliga verksamheter så används pensionspengarna på ett sätt som direkt strider mot dess syfte, nämligen att trygga framtida generationers välfärd. Vi kommer därför inte att betala in den del av arbetsgivaravgiften som går till pensionssystemet. vi kommer att återuppta betalningarna när AP-fonderna infört en policy om fossilfria investeringar och en färdplan som säkerställer att våra gemensamma besparingar lever upp till Parisavtalet och inte bidrar till klimatskadlig verksamhet.

Läs brevet i sin helhet (pdf)