Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Hur grön är din tweet?

Ny rapport rankar IT-företagens klimatpåverkan

Dokument - 3 april, 2014
Clicking Clean, en ny rapport på initiativ av Greenpeace i USA, kartlägger hur några av världens mest kända IT-företag förhåller sig till olika typer av energi och vad man gör för att minska sin klimatpåverkan. Rapporten rankar företagen baserat på hur mycket klimatskadliga växthusgaser de orsakar i samband med vilka energikällor de väljer, och hur mycket energi de använder. Facebook, Google och Apple har bättrat sig avsevärt de senaste åren, främst på grund av satsningar på förnybar, grön energi som inte släpper ut koldioxid. IBM och Ebay behöver göra en allvarlig uppryckning, medan Twitter och Amazon Web Services orsakar stora påfrestningar för miljö och klimat genom smutsig och onödig energianvändning.
Fossil energi, som kolkraft och olja, är den huvudsakliga orsaken till att jordens klimat värms upp, vilket kommer att få katastrofala effekter för livet på jorden - om vi inte snarast slutar släppa ut växthusgaser.

Enligt vissa beräkningar skapar IT-sektorn lika mycket växthusgaser som hela luftfartssektorn. Om internet var ett land, skulle dess elbehov för närvarande rankas på sjätte plats, enligt rapporten. Uppskattningar från branschen visar att mängden internetdata tredubblas mellan 2012-2017, vilket betyder att energibehoven för internetbaserad verksamhet kommer att fortsätta att stiga. Av det skälet försöker Greenpeace förmå ledande IT-företag att engagera sig i framväxten av ett grönt internet som drivs av förnybar energi.

Rapporten baseras främst på amerikanska förhållanden.

Clicking Clean