Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Så hotar EU:s biodrivmedelspolitik klimatet

Dokument - 19 juli, 2011
Under maj och juni köpte Greenpeace dieselprover på nära hundra tankställen i nio EU-länder (bland annat Sverige), och skickade dem för laboratorietestning för att identifiera källan till biodieselelementet.

Enligt provresultaten kommer den största delen av biodieseln från just de grödor som förknippas med förhöjda växthusgasutsläpp på grund av så kallad indirekt markanvändning: palmolja, raps och soja.

I EU diskuteras för närvarande huruvida man kan nå målen om utsläppsminskningar i transportsektorn till 2020 genom ökad inblandning av biodiesel i drivmedel. I många Europeiska länder blandas biodiesel in i vanlig diesel som ett sätt att nå upp till målen för mer förnybar energi enligt EU:s direktiv. EU beslutade att stötta användning av biodiesel 2003, men står i färd med att omvärdera stödet efter att flera olika forskningsrön visar på biodieselns skadeverkan.

Greenpeace vill se följande förändringar:

- Lagstiftning som kräver att energileverantörer redogör för klimatpåverkan av indirekt markanvändning för de olika biobränslegrödorna bör introduceras.
- Biobränslen som ger liten eller ingen minskning av växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen borde inte få räknas med när olika mål för användningen av förnybar energi beaktas.

Fuelling the flames