Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Kärnkraftsmyndighet bortser från säkerhetsbrister

Dokument - 3 maj, 2013
Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 beslutade EU att alla medlemsländer skulle ”stresstesta” sina kärnkraftverk. I oktober 2012 presenterade EU-kommissionen en sammanfattande rapport som konstaterade åtskilliga allvarliga brister vid samtliga kärnkraftverk i Europa.

Idag släpps en rapport som analyserar den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) plan för att säkra svenska kärnkraftverk mot basis av stresstesterna. Analysen/rapporten ”Critical Review of the Swedish National Action Plan (NAcP)” har genomförts av tyske kärnkraftexperten Oda Becker på uppdrag av Greenpeace. 

Kritiken är hård.
 

Becker menar att SSMs bedömningar bygger på otillräckliga grunder eftersom de inte prövade några centrala säkerhetsrisker, exempelvis

  • undfallande säkerhetskultur i kärnkraftorganisationerna
  • åldrande reaktorer
  • påfrestande effekthöjningar 
  • oförmåga att hantera antagonistiska attacker 


En viktig kritik är även att stresstesterna genomfördes av reaktoroperatörerna själva - med andra ord kärnkraftföretagen - istället för en oberoende part. Men trots den långa raden av allvarliga risker rekommenderar SSM fortsatt drift av svenska kärnreaktorer ända till 2020 utan att alla åtgärder behöver genomföras. 

Problemen i svenska kärnkraftverk är så omfattande, konkluderar Beckers analys, att risken för härdsmälta med potentiellt stora radioaktiva utsläpp är att betrakta som relativt hög. Rapportens rekommendation är att samtliga svenska enheter bör tas ur drift så snart som möjligt.

Critical Review of the Swedish National Action Plan (NAcP)

Ämnen
Taggar