Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Monsterboats

The scourge of the oceans

Dokument - 4 november, 2014
Överfisket är idag ett alarmerande globalt problem. Den industriella fiskeflottan har inte bara en överkapacitet i förhållande till befintliga bestånd, den bygger också på destruktiva fiskemetoder, kortsiktiga vinstintressen och skattefinansierade subventioner på EU-nivå. Samtidigt kämpar det småskaliga och mer skonsamma fisket för sin fortlevnad.

Rapporten Monsterboats: the scourge of the oceans belyser hur det storskaliga industrifisket utan skrupler skövlar haven och med olika metoder manipulerar besluts-processen för att förhindra en strängare reglering av deras verksamhet, allt för att maximera vinsten.


Läs en sammanfattning av rapporten.

Rapporten Monsterboats: scourge of the oceans

Ämnen