Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Nuclear stress tests

Flaws, blind spots and complacency

Dokument - 14 juni, 2012
Greenpeace rapport "Nuclear stress tests: Flaws, blind spots and complacency" avslöjar flera säkerhetsbrister vid europeiska kärnkraftverk. En oberoende expertgrupp har analyserat resultaten av de så kallade stresstesterna som sattes igång efter kärnkraftsolyckan i Japan. Ett av de 13 utvalda kärnkraftverken som uppmärksammats i rapporten är just Ringhals i Sverige.

 

Det två viktigaste punkterna som är genomgående och väldigt problematiska är bristerna med att kunna hantera en så kallad SBO (station black out) dvs. strömavbrott, samt problemet med att klara kylningen av både bränslet i reaktorerna och i bassängerna med uttjänat kärnbränsle om den normala kylningen skulle sättas ur funktion.

Övergripande handlar kritiken om:
1. Stresstesterna täcker för få områden och flera viktiga analyser saknas.
2. Stresstesterna har inte tittat på kärnkraftverkens förmåga att motstå flygplanskrascher eller andra former av terrorattacker.
3. Stresstesterna har inte berört varken säkerhetskultur eller kompetens hos personal.
4. Stresstesterna har inte undersökt hur åldrandet påverkar reaktorsäkerheten (de svenska reaktorerna togs i drift under 70 och 80-talet).
5. Det råder en mycket stor brist på transparens och oberoende i hela processen. Många av experterna kommer direkt från industrin.