Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Risker och möjliga konsekvenser av oljeprospektering i Arktis

Dokument - 21 februari, 2012
Riskerna med att borra efter olja i Arktis är enorma. Ett oljeutsläpp i nollgradigt vatten tar mycket längre tid att lösas upp än i varmare vatten. Den kalla temperaturen, det hårda vädret och den avlägset belägna platsen utgör större utmaningar än någonsin tidigare.

Oljebolagen vidgar sitt sökande efter olja till nya platser som tidigare ansetts alltför otillgängliga, dyra eller riskabla att exploatera. Denna obevekliga expansion har nu nått Arktis, där stora områden av havet öppnas varje sommar eftersom klimatförändringarna får havsisen att smälta. Ett oljeutsläpp  i  de  arktiska  vattnen  skulle förgifta  några  av  de  viktigaste  och  mest  produktiva  marinekologiska  systemen  i världen.

Risker och möjliga konsekvenser av oljeprospektering i Arktis