Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Cool Farming: Jordbrukets klimatpåverkan och potentialen att minska dess utsläpp

Dokument - 8 januari, 2008
Jordbruket är en av de största orsakerna till utsläpp av växthusgaser. Greenpeace nya rapport ”Cool Farming” beskriver den destruktiva tillämpningen av industriellt jordbruk och presenterar genomförbara lösningar för att hjälpa till att minska dess bidrag till klimatförändringarna. Dessa praktiska förändringar skulle gagna miljön såväl som lantbrukare och konsumenter världen över. Denna rapport redogör för alla de direkta och indirekta sätt på vilket jordbruket bidrar till klimatförändringarna. Den skrevs av professor Pete Smith, en av huvudförfattarna till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC och hans forskargrupp vid Aberdeens universitet.

Rapport 'Cool farming'

Download document

Num. pages: 44