Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Gröna jobb

- sysselsättningseffekterna av omställningen till ett hållbart energisystem

Dokument - 11 september, 2012
Rapporten Gröna jobb - sysselsättningseffekterna av omställningen till ett hållbart energisystem visar att Sverige, genom att satsa på förnybar energi och energieffektiviseringar, kan generera 60 000 nya jobb fram till 2020.

 

Beräkningarna, som gjorts av bland annat olika branschorganisationer, visar till exempel att det finns möjligheter att öka antalet jobb inom vindkraftsbranschen från dagens cirka 10 000 till cirka 20 000 år 2020.

Utbyggnaden av solel har runt om i världen varit explosiv de senaste åren, mellan 2010 och 2011 ökade den installerade effekten från 40 till 69 GW. I Sverige har produktionen ökat men i betydligt långsammare takt. Exempel från Danmark visar att en reform som nettodebitering kan sätta fart på utvecklingen. Under goda förutsättningar uppskattas att utbyggnadstakten kan komma upp i 1 GW om året här i Sverige år 2020 och då ge upphov till minst 10 000 arbetstillfällen.

När det gäller energieffektiviseringar av bostadsbeståndet har Sveriges Byggindustrier räknat ut att för att nå uppsatta miljökvalitetsmål till år 2020, behöver 700 000 lägenheter renoveras under en tioårsperiod vilket skulle skapa 30 000 nya byggbranschjobb om året.

Gröna jobb - sysselsättningseffekterna av omställningen till ett hållbart energisystem