Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Spaniens fiskeflottas destruktiva agerande

Dokument - 3 maj, 2010
Spanien är Europas största fiskenation, vars flotta representerar nästan en fjärdedel av Europeiska Unionens totala fiskekapacitet och får mest stöd inom EU. Mellan 2000 -2006 fick Spanien nästan 50 procent av EU:s fiskebidrag, motsvarande ca 1.6 miljarder euro. En stor del av subventionerna har gått till att skrota ut små fiskebåtar och bygga nya oceangående fiskefartyg, längre än 30 meter. Spaniens tolv största fartyg har t.ex. tillsammans ett större tonnage än hela den svenska fiskeflottan. Spanska fartyg färdas så långt som Antarktis och Afrika för att plundra haven på fisk. Det spanska överfisket fortsätter trots vetenskapliga bevis som säger att fisket måste minskas för att fiskbestånden och våra hav kunna återhämta sig från decennier av överfiske och destruktivt fiske.

Spansk CFP-rapport, Cover

Download document