Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

The Nordic Myth – State of forest biodiversity in Sweden and Finland

Dokument - 27 maj, 2008
Sverige och Finland vill gärna framstå som ansvarsfulla nationer med ett hållbart skogsbruk. Båda länderna har undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD), där de förbinder sig till att hejda den nuvarande utarmningen av biologisk mångfald betydligt till år 2010.

Rapporten The Nordic Myth

Download document

Executive summary: Greenpeace rapport The Nordic Myth – State of forest biodiversity in Sweden and Finland (Den nordiska myten – tillståndet hos skogens biologiska mångfald i Sverige och Finland) konstaterar att varken Sverige eller Finland gör tillräckligt för att skydda den biologiska mångfalden i skogen. Den politiska viljan lyser med sin frånvaro och inget av länderna kommer att leva upp till CBD:s mål. Gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden avverkas och den generella hänsynen som ska tas vid avverkningar är ofta bristfällig. OBS! Rapporten är på engelska.

Num. pages: 14