Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Karta som visar norra skogsbältets utbredning.Det norra skogsbältet är namnet för de boreala skogarna som sträcker sig runt det norra halvklotet, genom Sverige, Finland, Kanada och Ryssland. De här skogarna är ett enda vidsträckt ekosystem som mäter nästan ofattbara 16 miljoner kvadratkilometer. Här växer en fjärdedel av alla träd på jorden.

En skog som reglerar vårt klimat

Det norra skogsbältet har en avgörande roll för klimatet. Det fungerar som en livsviktig kolsänka och är också världens största kolförråd. Området binder mer kol än alla tropiska regnskogar tillsammans: i medel drygt 1 000 miljarder ton.

En plats där liv frodas

I det vidsträckta norra skogsbältet lever fler än 20 000 djur- och växtarter. Här finns den mytomspunna sibiriska tigern. Här finns örnar, lodjur, fjällrävar och björnar.

Ung pärluggla

Men hälften av fågelarterna som lever i det norra skogsbältet klassas som hotade. Samma sak gäller för mer än en tredjedel av djuren. Om vi värnar om den biologiska mångfalden måste vi skydda de här skogarna. FN:s konvention om biologisk mångfald innehåller mål för att skydda de kvarvarande skogarna. Sverige och de andra länderna som det norra skogsbältet korsar har lovat att uppfylla de målen. 

En hotad skog

Avverkningsområde i Kanada.

Tyvärr krymper det norra skogsbältet. Mellan åren 2000 och 2005 uppskattas bruttoförlusten av skogsmark i området till 4 %. Det motsvarar 35 % av all avskogning globalt under samma period. 60 % av skogen som försvinner gör det på grund av skogsbränder och 40 % försvinner på grund av avverkning, insektsangrepp och sjukdomar som leder till träddöd.

Volontärer släcker skogsbränder i Astrakhan-reservatet.

Skogsbränderna ökar i det norra skogsbältet. Det beror dels på klimatförändringarna, som har skapat varmare och/eller torrare förhållanden, och dels på ökad mänsklig aktivitet i och nära skogen. 87 % av bränderna som drabbar icke-intakta skogslandskap i Ryssland beror på den mänskliga faktorn.

Klimatviktig skog måste räddas

Det boreala skogsbältet är ett enormt ekosystem. Mindre än 3 % är skyddat. Den siffran kan jämföras med 27 % av den tropiska regnskogen.

Om det norra skogsbältet inte skyddas kommer det att förvandlas från kolförråd och kolsänka till en klimatbomb. Vi har inte råd att låta det ske.

Nu är det dags att införliva löftet att skydda det norra skogsbältet – för att rädda klimatet och för att bevara den biologiska mångfalden.

De senaste uppdateringarna

 

Värdetrakterna blir värdelösa om vi hugger ner dem

Blogginlägg av Lina Burnelius | 20 februari, 2018

Jag går genom skogen. Det är inte lätt, jag klättrar över mosstäckta lågor, hittar min väg genom ridåer av lav som hänger från grenarna på gamla träd, sjunker ner i ett hål i marken, maskerat av en växtmatta. Allt omkring mig är ett...

Samernas nationaldag – fira genom att förbjuda Contortatall

Blogginlägg av Lina Burnelius | 6 februari, 2018

Idag är samernas nationaldag. Samerna erkänns i Sverige som urfolk och som en nationell minoritet, vilket stadgas i svensk grundlag. Tyvärr är detta erkännande ofta inte mer än tomma ord. Samernas välbefinnande som ett levande folk...

Det behövs hundratusen aktivister – eller ett enda klokt beslut

Blogginlägg av Lina Burnelius | 6 december, 2017

I fredags hindrade vi skogsjätten SCAs avverkning vid Harrsjön i Jämtland. SCA beslutade sig snabbt för att avbryta avverkningen i väntan på att vi gemensamt ska göra en inventering av platsen. Men vad har vi egentligen vunnit? ...

SCA har avverkat Fagerholmsloken

Blogginlägg av Lina Burnelius | 28 november, 2017

Under vår skogsinventering i Jämtland upptäckte vi till vår sorg en nyligen genomförd skogsavverkning nära Fagerholmsloken. Här fanns tidigare en skog med dokumenterat höga naturvärden. Skogen låg inom en så kallad  värdetrakt ,...

Olaglig skogsavverkning kostar liv i Amazonas

Blogginlägg av Erika Bjureby | 20 maj, 2015

För några veckor sedan togs ytterligare ett liv i den brasilianska delen av Amazonas, kopplat till motsättningar mellan ursprungsfolken och den olagliga skogsavverkningen. Olaglig skogsavverkning möter få hinder i Brasilien,...

Vem som helst kan sälja olagligt timmer i Europa – även du!

Blogginlägg av Erika Bjureby | 17 mars, 2015

Ett gammalt ordspråk säger att ”regler är till för att brytas”. Oavsett vad som avses kan man gott konstatera att det råder betydligt mindre diskussioner kring idén om att ”regler är till för att följas”. European Union...

Över 75 000 personer städade bort smutsig palmolja

Blogginlägg av Erika Bjureby | 14 januari, 2015

För drygt ett år sedan startade vi en kampanj för att sätta press på palmoljeindustrin. Under året har vi avslöjat kopplingen mellan stora, välbekanta företag i Sverige och skövlingen av den indonesiska regnskogen. Vi bestämde oss för...

Underskrifter överlämnade!

Blogginlägg av Em Petersson | 27 november, 2014

Vattenfalls brunkolsgruvor är Sveriges största klimatutmaning och det är tydligt att svenska folket inte accepterar att vårt statliga bolag ökar på sin klimatskadliga verksamhet ännu mer genom att öppna fem nya brunkolsgruvor. Trots...

Greenpeace går med i aktionen för att rädda Ojnareskogen

Pressmeddelande | 1 september, 2012 på 10:12

Nu går Greenpeace med i aktionen för att rädda Ojnareskogen på Gotland. Tidigt på morgonen idag begav sig aktivister från Greenpeace in i Ojnareskogen för att stötta alla de som länge kämpat för att stoppa Nordkalks skövling av det unika...

Världens största köttproducent driver på skövlingen i Amazonas

Blogginlägg av Patrik Eriksson | 7 juni, 2012

Boskapsindustrin är den största orsaken till avskogningen i världen och för några år sedan släppte vi en rapport där vi konfronterade industrin i Brasilien . Med er hjälp lyckades vi få flera företag att förbinda sig till att göra...

1 - 10 av 26 resultat.

Ämnen