Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Karta som visar norra skogsbältets utbredning.Det norra skogsbältet är namnet för de boreala skogarna som sträcker sig runt det norra halvklotet, genom Sverige, Finland, Kanada och Ryssland. De här skogarna är ett enda vidsträckt ekosystem som mäter nästan ofattbara 16 miljoner kvadratkilometer. Här växer en fjärdedel av alla träd på jorden.

En skog som reglerar vårt klimat

Det norra skogsbältet har en avgörande roll för klimatet. Det fungerar som en livsviktig kolsänka och är också världens största kolförråd. Området binder mer kol än alla tropiska regnskogar tillsammans: i medel drygt 1 000 miljarder ton.

En plats där liv frodas

I det vidsträckta norra skogsbältet lever fler än 20 000 djur- och växtarter. Här finns den mytomspunna sibiriska tigern. Här finns örnar, lodjur, fjällrävar och björnar.

Ung pärluggla

Men hälften av fågelarterna som lever i det norra skogsbältet klassas som hotade. Samma sak gäller för mer än en tredjedel av djuren. Om vi värnar om den biologiska mångfalden måste vi skydda de här skogarna. FN:s konvention om biologisk mångfald innehåller mål för att skydda de kvarvarande skogarna. Sverige och de andra länderna som det norra skogsbältet korsar har lovat att uppfylla de målen. 

En hotad skog

Avverkningsområde i Kanada.

Tyvärr krymper det norra skogsbältet. Mellan åren 2000 och 2005 uppskattas bruttoförlusten av skogsmark i området till 4 %. Det motsvarar 35 % av all avskogning globalt under samma period. 60 % av skogen som försvinner gör det på grund av skogsbränder och 40 % försvinner på grund av avverkning, insektsangrepp och sjukdomar som leder till träddöd.

Volontärer släcker skogsbränder i Astrakhan-reservatet.

Skogsbränderna ökar i det norra skogsbältet. Det beror dels på klimatförändringarna, som har skapat varmare och/eller torrare förhållanden, och dels på ökad mänsklig aktivitet i och nära skogen. 87 % av bränderna som drabbar icke-intakta skogslandskap i Ryssland beror på den mänskliga faktorn.

Klimatviktig skog måste räddas

Det boreala skogsbältet är ett enormt ekosystem. Mindre än 3 % är skyddat. Den siffran kan jämföras med 27 % av den tropiska regnskogen.

Om det norra skogsbältet inte skyddas kommer det att förvandlas från kolförråd och kolsänka till en klimatbomb. Vi har inte råd att låta det ske.

Nu är det dags att införliva löftet att skydda det norra skogsbältet – för att rädda klimatet och för att bevara den biologiska mångfalden.

De senaste uppdateringarna

 

Indonesiens förslag till avverkningsstopp duger inte

Blogginlägg av Patrik Eriksson | 3 mars, 2011

Tidigare i veckan lyckades vi lägga vantarna på indonesiska regeringens förslag för hur ett tillfälligt stopp – ett moratorium - för skogsskövling kan se ut, bara några dagar innan presidenten hade planerat att presentera det. Men av...

Goda nyheter för Indonesiens regnskog

Blogginlägg av Patrik Eriksson | 10 februari, 2011

Idag meddelade palmoljeföretaget Golden Agri Resources, GAR, att de planerar att sluta avverka regnskog i områden som är betydelsefulla för klimatet. Samtidigt förnyade GAR sitt löfte om att inte avverka skog med hög biologisk mångfald...

VI VANN! Åtta års hårt arbete för gammelskogen har gett resultat

Blogginlägg av Irene Berg | 21 december, 2010

Jag har varit upptagen med att knåpa ihop den här nya sajten, som vi hoppas kommer att bli ett bättre verktyg för oss alla. Då meddelandet från Finland kom hann jag därför bara med ett litet "yippi" för mig själv bakom datorskärmen. ...

Sverige bidrar till illegal skogsskövling

Pressmeddelande | 2 juli, 2008 på 2:00

Idag genomför Greenpeace tillsammans med brasilianska konstnären Siron Franco en spektakulär manifestation framför EU-kommissionens högkvarter i Bryssel. En 12 meter hög, utrustad trädstam från ett illegalt avverkat skogsområde i Amazonas reses...

Illegalt timmer ”tvättas” i Kina - EU:s träimport ökar explosionsartat

Pressmeddelande | 28 mars, 2006 på 2:00

Kina är knutpunkten för den internationella handeln med illegalt avverkat timmer, det visar en ny rapport som Greenpeace presenterar i dag. I Kina hamnar nu hälften av världens tropiska virke. Men Greenpeaces undersökning visar att mycket av det...

The Expanding Soybean Frontier

Dokument | 15 november, 2005 på 0:00

Within the last 10 years, Argentina’s agricultural production system has become dominated by one crop: the genetically engineered Roundup Ready soybean developed by US agrochemical company Monsanto. The large scale environmental, social, and...

21 - 26 av 26 resultat.

Ämnen