Magnus Groth, VD:n bakom Edet, Tork och Lotus lever just nu ut en klimatförstörande allians tillsammans med VD:n för SCA, Ulf Larsson.

I jakten på kortsiktig vinst driver de just nu på avverkningen av Sveriges sista gammelskogar.  

Varför är deras allians klimatskadlig? Ulf Larssons bolag, SCA, kalavverkar flera skogar runtom i Sverige som vi kallar gammelskogar. Gammelskogar är den typen av skogar som kan rädda oss från katastrofala klimatförändringar, då de är skogar som stått orörda i decennier och därmed lagrat kol lika länge. Enligt både senaste IPCC-rapporten om klimatet och forskning kring biologisk mångfald säger forskarna samma sak: Vill vi ha en bebolig planet i framtiden måste dessa skogar stå kvar, eftersom deras växthusgaslagring och myller av liv är väsentligt för att resten av vår planet ska må bra. Inklusive du och jag. Men det här bryr sig inte Ulf eller SCA sig om. 

Istället hugger de ner dessa skogar för att sälja vidare till Magnus Groth. I Magnus och Ulfs händer blir gammelskogen således till kortlivade produkter som innebär växthusgasutsläpp. Produkter som vi oftast känner igen i form av namn som Edet, Lotus och Tork. 

Sverige har via Parisavtalet ålagt sig att snarast minska alla typer av växthusgasutsläpp. Men när svenska skogen idag kalavverkas för att bli till kortlivade produkter skyndar det på vår globala uppvärmning rejält. 

Hej Magnus Groth och Ulf Larsson

Som VD för Essity och SCA kan ni stoppa skövlingen av ekologiskt värdefull skog i det norra skogsbältet.

Ni är världens näst största tillverkare av toalettpapper, hushållspapper och näsdukar och dess huvudleverantör - därför är det väldigt viktigt att ni tar ert ansvar!

Det norra skogsbältet som sträcker sig från Rysslands stillahavskust, över Norden, Kanada och Alaska utgör hem för urfolk och en rad hotade djurarter. Essity och SCA borde inte bidra till att värdefulla skogsområden går förlorade. Det måste upphöra NU!

Jag vill att du Ulf lyssnar till miljörörelsens krav och slutar skövla oersättlig skog.

Jag vill att du Magnus lyssnar till mig som konsument, och slutar handla med SCAndal bolag - så att jag  kan fortsätta handla Edet.

Det betyder också att ni måste sluta plantera contortatall i Sápmi.

På det sättet kan jag och andra kunder över hela världen vara säkra på att Edet, Tork, Lotus och era andra varumärken inte bidrar till förstörelsen av det norra skogsbältet eller kränkningar av urfolks rättigheter.

Med vänliga hälsningar

Skicka mejl till Ulf och Magnus och kräv ett hållbart skogsbruk

SCA - Sluta avverka gammelskog!

Essity - Städa upp i er leverantörskedja!