Om svenska "skogen"

Just nu skriver skogsindustrin i en reklamkampanj att 70 % av Sverige består av skog. Sanningen är att det mesta av Sveriges yta är ”skog”: kalhyggen där man har odlat gran och tall. Sådan ”skog” har väldigt lite med riktig skog att göra. Den riktiga skogen är ett myller av liv med tusentals arter som är beroende av varandra. Men på grund av ett omodernt skogsbruk med kalhyggen försvinner de riktiga skogarna, och den biologiska mångfalden minskar hela tiden. Visste du att vi måste fyrdubbla skyddet av riktig skog i Sverige för att många känsliga arter ska kunna överleva?

SKRIV PÅ FÖR SKOGEN

Skriv på för att skydda riktig skog

Sverige har lovat att skydda livet i det norra skogsbältet – precis som regeringarna i Finland, Kanada och Ryssland. Men skogen hotas av avverkningar, och i Sverige måste skyddet av riktig skog fyrdubblas för att vi ska bevara en mångfald av liv. Stefan Löfven och de andra regeringscheferna måste infria sina löften. Skriv på för att skydda den svenska skogen och hela det norra skogsbältet!

Visste du att..

Mindre än 5 % av den svenska skogen har ett riktigt skydd mot avverkningar.

Sverige klarar inte miljömålet om levande skogar. Mångfalden av liv i skogen minskar, enligt Naturvårdsverket.

Vad är skillnaden mellan riktig skog och ”skog”?

Det finns för lite gammal skog som har fått växa ostört länge. Därför har många djur och växter svårt att överleva, enligt Naturvårdsverket.

I en riktig skog kan väldigt många olika arter leva. När människan kalhugger skog och planterar träd försvinner hundratals arter, och många kan inte komma tillbaka på över hundra år. En trädodling är därför ett landskap som är skapat av människan. Den är inte en riktig skog, utan en ”skog”. Detta är det vanligaste sättet att skörda träd i Sverige.

Över 1800 arter som lever i skogen är rödlistade, alltså hotade eller sårbara i någon grad. Anledningen till att de flesta av de här arterna minskar är att gamla skogar avverkas och blir till kalhyggen och trädodlingar.

Hur mycket riktig skog finns det?

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har bara hittat 2 % oskyddad skog där de vet att det finns höga naturvärden – alltså skog där känsliga arter kan leva.

Sedan 1950 har 60 % av det som kallas produktiv skogsmark (den mark som industrin är intresserad av att avverka) vid något tillfälle blivit ett kalhygge. Mer än hälften av den svenska skogen är alltså ”skog”, trädodlingar skapade av människan.

SKRIV PÅ FÖR SKOGEN

Vi svarar på skogsindustrins myter

”Idag har vi dubbelt så många träd som för 100 år sedan.”

Det finns fler kubikmeter träd i Sverige idag än någon annan gång sedan 1920-talet, då skogsstatistiken började samlas in. Men 1920-talet var ett lågvattenmärke för mängden träd i Sverige. Dessutom är stor volym träd inte samma sak som mycket skog. De trädodlingar som idag dominerar det svenska skogslandskapet saknar den artrikedom som finns i orörd skog. Mängden grova träd och torra döda träd – viktiga för livet i skogen – har minskat kraftigt sedan slutet av 1800-talet.

”Visste du att 70% av Sveriges yta består av skog?”

Mer än hälften av den ytan är trädodlingar med träd som är yngre än 60 år. Där är det svårt att leva för många fåglar, insekter, svampar, växter och djur. Det mesta av Sveriges skogar är alltså ”skog” snarare än riktig skog. I själva verket är det mindre än 5 % av Sveriges skogar som har ett riktigt skydd mot avverkningar.

”Dessutom så planteras det minst två nya träd för varje träd som avverkas.”

Att plantera träd ersätter inte de hundratals fåglar, insekter, svampar och andra arter som försvinner när gammal skog avverkas. En majoritet av de rödlistade arterna i skogen är beroende av träd; 750 rödlistade arter lever i död ved, 300 rödlistade arter är svampar som lever tillsammans med trädens rotsystem, och drygt 250 rödlistade arter behöver barr, blad eller örter. Dessa 1300 arter kan inte planteras. Många av dem tar lång tid på sig att etableras.

SKRIV PÅ FÖR SKOGEN