Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vad vi jobbar med

Inom de här ämnesområdena arbetar vi globalt.

Hejda klimatförändringarna

Hejda klimatförändringarna

Framtiden behöver inte innebära fossilkraft och klimatkatastrof. Det är möjligt att skapa ett samhälle där människor kan leva, bo och arbeta på ett sätt som inte äventyrar vårt klimat.
Läs mer.


Protect ancient forests

Skydda skogen

Vi arbetar världen över för att stoppa skövlingen, förhindra handeln med illegalt timmer och för att se till så att ett globalt nätverk av skyddade områden upprättas.
Läs mer.


Rädda våra hav

Rädda våra hav

Sedd från rymden är planeten blå - 70% av planetens yta är täckt av vatten! Ändå har vi bättre kartor över månens yta än över botten i våra hav. Och livet i haven är hotat.
Läs mer.


Jordbruk utan gmo

Mat och jordbruk

Vi behöver hälsosam mat som odlats i samklang med naturen, och jordbruksmetoder som hjälper oss att klara klimatförändringarna. 
Läs mer.


Eliminera farliga miljögifter

Eliminera farliga miljögifter

Kemikalier är en del av vår vardag. De finns i våra kläder, rengöringsmedel, möbler och elektronik – och i våra kroppar. Inte alla kemikalier är farliga men vi vet tyvärr med säkerhet att en lång rad kemikalier har allvarliga, dokumenterat giftiga effekter på miljö och människor.
Läs mer.


Avveckla kärnkraften

Avveckla kärnkraften

Vi har och kommer att fortsätta arbeta mot kärnkraften, eftersom den utgör en oacceptabel risk mot människor och miljö. Den enda vettiga lösningen är att stoppa byggandet av nya kärnkraftverk och avveckla de existerande.
Läs mer.