227 ผลลัพธ์
 

How the palm oil industry is Cooking the Climate - full report

สิ่งพิมพ์ | พฤศจิกายน 8, 2550 ที่ 6:00

Every year, 1.8 billion tonnes (Gt) of climate changing greenhouse gas (GHG) emissions are released by the degradation and burning of Indonesia’s peatlands – 4% of global GHG emissions from less than 0.1% of the land on earth. This report...

รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศในมาบตาพุด

สิ่งพิมพ์ | มกราคม 24, 2550 ที่ 6:00

“อะไรอยู่ในอากาศ: ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้” ตุลาคม 2548

กระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้าไทย : สู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน

สิ่งพิมพ์ | พฤศจิกายน 13, 2549 ที่ 6:00

รายงานฉบับนี้นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านพลังงานสะอาดของไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบของพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในอนาคต...

บทคัดย่อ รายงานพลังงานลมแห่งมณฑลกวางตุ้ง

สิ่งพิมพ์ | พฤศจิกายน 1, 2548 ที่ 6:00

รายงานเรื่องพลังงานลมแห่งมณฑลกวางตุ้งเป็นรายงานชุดใหม่ของแกรราด แฮสแซน ที่ปรึกษาด้านพลังงานลมระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ ภายใต้การสนับสนุนของกรีนพีซ รายงานฉบับนี้วิเคราะห์จากฐานข้อมูลเรื่องแหล่งพลังงานลมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด...

โลกแห้งผาก ถึงเวลาหาทางออก

สิ่งพิมพ์ | พฤษภาคม 6, 2548 ที่ 5:00

บทความ

Edison Out

สิ่งพิมพ์ | มีนาคม 19, 2548 ที่ 6:00

การต่อสู้เพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ่อนอก และบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

The Myth of Clean Coal

สิ่งพิมพ์ | มีนาคม 19, 2548 ที่ 6:00

Paper explains why there is no such thing as "clean coal".

Hazardous Emissions from Philippine Coal-fired Power Plants

สิ่งพิมพ์ | มีนาคม 19, 2548 ที่ 6:00

The results of a study carried out to determine the content of a range of elements in fly ash produced by three coal-fired power plants located in the Philippines.

Burning Our Future

สิ่งพิมพ์ | มีนาคม 19, 2548 ที่ 6:00

The true costs of building coal-fired power plants and the case for renewable energy alternatives Philippines.

Positive Energy Choices

สิ่งพิมพ์ | มีนาคม 19, 2548 ที่ 6:00

เรือ 'อาร์กติก ซันไรซ์' ถึงเมืองไทยแล้ววันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ | สิงหาคม 15, 2545 ที่ 7:00

กรุงเทพฯ, 15 สิงหาคม 2545 - กลุ่มกรีนพีซประกาศเปิดการรณรงค์เรียกร้องพลังงานสะอาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และการเดินทางเข้ามารณรงค์ของเรืออาร์กติก ซันไรซ์ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศล้มโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2 แห่งที่จังหวัดป...

ถาม - ตอบเรื่องหลอดไฟ

หน้า | มกราคม 26, 2552 ที่ 14:13

ถามตอบข้อสงสัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลอดไฟและภาวะโลกร้อน

ชาวประมงจากหมู่บ้านในอำเภอทับสะแก บ่อนอก

ภาพ | กรกฎาคม 9, 2551 ที่ 6:00

ชาวประมงจากหมู่บ้านในอำเภอทับสะแก บ่อนอก อ้อน้อย และ บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ 350 กิโลเมคร ต้อนรับเรือธง SV เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ ซึ่งกำลังอยู่ในประเทศไทยเพื่อรณรงค์ " หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังง...

เรือธง SV เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ

ภาพ | กรกฎาคม 4, 2551 ที่ 6:00

เรือธง SV เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ ซึ่งแล่นมาถึงสงขลาในวันนี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลไทยและภาคพลังงานให้มีพันธะในการใช้พลังงานหมุนเวียนปริมาณมหาศาลเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิจารณานโยบายความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

นายกเทศมนตรี ซิเซรอน คาวาลิ่ง (คนกลาง) เปิดระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ภาพ | มิถุนายน 19, 2551 ที่ 6:00

นายกเทศมนตรี ซิเซรอน คาวาลิ่ง (คนกลาง) เปิดระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้รับการติดตั้งที่ศูนย์นักท่องเที่ยวโบราไค เกาะบอราไคก้าวตามเกาะบาหลีในโครงการริเริ่มของกรีนพีซที่เสนอให้เกาะต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์...

อาสาสมัครกรีนพีซสร้าง "ค่ายผู้พิทักษ์สภาพภูมิอากาศ"

ภาพ | มิถุนายน 13, 2551 ที่ 6:00

อาสาสมัครกรีนพีซสร้าง "ค่ายผู้พิทักษ์สภาพภูมิอากาศ" บนพื้นที่ที่ถูกเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในเมืองอิโลอิโล ฟิลิปปินส์ พวกเขาเรียกร้องให้ยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว การเผาไหม้ถ่านหินเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์มากที่สุด...

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดทำฝายแม้ว พร้อมลงมือปฏิบัติ

ภาพ | ธันวาคม 4, 2551 ที่ 6:00

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดทำฝายแม้ว พร้อมลงมือปฏิบัติ ขุดดิน ถางหญ้าปรับพื้นที่ ขนอิฐบล็อกเพื่อก่อฝาย ในศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง...

นักกิจกรรมจากเรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซกางป้ายที่มีข้อความ

ภาพ | กรกฎาคม 7, 2551 ที่ 6:00

นักกิจกรรมจากเรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซกางป้ายที่มีข้อความ “G8 Stop Climate Change – Lead the Energy [R]evolution” (G8 หยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน) ที่รูปปั้นนางเงือกที่มีชื่อเสียง ที่หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา...

141 - 160 ของ 227 ผล

ผลลัพธ์ต่อหน้า
10 | 20 | 50