106 ผลลัพธ์
 

การกำจัดขยะ

แกลเลอรี่ภาพ | กุมภาพันธ์ 22, 2556

แหล่งน้ำ..ไม่ใช่ที่รองรับมลพิษ

แกลเลอรี่ภาพ | กันยายน 20, 2555

Waste Audit at Rayong

แกลเลอรี่ภาพ | พฤศจิกายน 6, 2560

น้ำมันดิบรั่วกลางทะเลอ่าวไทย

แกลเลอรี่ภาพ | กรกฎาคม 30, 2556

ผลของถ่านหินกับแหล่งน้ำ

แกลเลอรี่ภาพ | มีนาคม 22, 2557

ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม”

แกลเลอรี่ภาพ | กรกฎาคม 5, 2555

ถึงเวลาแฟชั่นต้องปลอดสารพิษ

แกลเลอรี่ภาพ | พฤศจิกายน 20, 2555

ปฏิบัติการหุ่นมนุษย์

แกลเลอรี่ภาพ | พฤศจิกายน 25, 2555

ในวันลอยกระทง นักเรียนจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ

ภาพ | พฤศจิกายน 12, 2551 ที่ 6:00

ในวันลอยกระทง นักเรียนจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ ร่วมทำกระทงในงาน "รักษ์สายน้ำกับวันลอยกระทง" ที่จัดโดยกรีนพีซ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ งานนี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องแหล่งน้ำของประเทศไทย...

อาสาสมัครกรีนพีซในชุดอีแมน (E

ภาพ | มิถุนายน 16, 2549 ที่ 12:51

อาสาสมัครกรีนพีซในชุดอีแมน (E-man) รณรงค์ถึงผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน COMMART ที่ผ่านมา

รายงานฉบับล่าสุดเดือนธันวาคม 2552 ใน “Toxic

ภาพ | มกราคม 7, 2553 ที่ 13:25

รายงานฉบับล่าสุดเดือนธันวาคม 2552 ใน “Toxic Tech: เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์สีเขียว”

กระทงยักษ์ที่ทำด้วยผักตบชวาของกรีนพีซ ณ งานลอยกระทงที่จัดโดยกรีนพีซ

ภาพ | พฤศจิกายน 1, 2552 ที่ 6:00

กระทงยักษ์ที่ทำด้วยผักตบชวาของกรีนพีซ ณ งานลอยกระทงที่จัดโดยกรีนพีซ ร่วมกับเมืองโบราณ เทศกาลลอยกระทงในปีนี้ กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการในทันทีเพื่อปกป้องแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย จากมลพิษสารพิษ

เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ถูกส่งเมืองยังเมืองเดลีเพื่อรีไซเคิล

ภาพ | ตุลาคม 1, 2552 ที่ 6:00

เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ถูกส่งเมืองยังเมืองเดลีเพื่อรีไซเคิล สารพิษในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลายเป็นควันพิษที่ระคายเคืองอย่างรุนแรง

1 - 20 ของ 106 ผล

ผลลัพธ์ต่อหน้า
10 | 20 | 50