พบผลลัพธ์ 1
 

Fallout - 25 years after Chernobyl

วีดีโอ | เมษายน 21, 2554 ที่ 12:30

ในหมู่บ้านห่างไกลของประเทศยูเครน, อาหารที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยมีไม่มีทางเลือกอื่น