227 ผลลัพธ์
 

พวกเราทำอะไร

หน้า | สิงหาคม 22, 2551 ที่ 12:38

Solar Generation มีกิจกรรมอยู่ทั่วโลก กลุ่ม Solar Generation สนับสนุนทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์หยุดภาวะโลกร้อน

12 วิธีประหยัดไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด

หน้า | สิงหาคม 25, 2551 ที่ 10:43

วิธีที่ฉลาด คือ ใช้ให้น้อยลง

นักปั่นจักรยานกว่าสองพันคนเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันคาร์ฟรีเดย์

ภาพ | กันยายน 21, 2551 ที่ 6:00

นักปั่นจักรยานกว่าสองพันคนเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันคาร์ฟรีเดย์ หรือวันปลอดรถ ลดโลกร้อน 21 กันยายน 2551 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรีนพีซ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...

นักปั่นจักรยานกว่าสองพันคนเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันคาร์ฟรีเดย์

ภาพ | กันยายน 21, 2551 ที่ 6:00

นักปั่นจักรยานกว่าสองพันคนเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันคาร์ฟรีเดย์ หรือวันปลอดรถ ลดโลกร้อน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรีนพีซ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักต่...

วีธีแก้ปัญหา

หน้า | กันยายน 25, 2551 ที่ 13:40

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนจำนวนมหาศาล ทั้งในระดับโลกลงไปจนถึงระดับท้องถิ่น แม้ว่านักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์...

พลังงานลม

หน้า | กันยายน 25, 2551 ที่ 15:02

ลมเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีแล้ว สำหรับประเทศไทย พลังงานลมก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้กันมาช้านาน ส่วนมากจะใช้ในการวิดน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว และ นาเกลือ เป็นต้น

วิทยาศาสตร์ของภาวะโลกร้อน

| กันยายน 26, 2551 ที่ 13:11

พลังงานแสงอาทิตย์

หน้า | ตุลาคม 16, 2551 ที่ 12:14

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรจึงทำให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดทั้งปี ความเข้มแสงเฉลี่ยของการแผ่รังสีในแต่ละวันในประเทศไทยมีประมาณ 5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับการพัฒนา

ปฏิวัติพลังงานทันที

เรื่องราว | ตุลาคม 27, 2551 ที่ 6:00

กรีนพีซตีพิมพ์รายงาน "ปฏิวัติพลังงาน แผนการพลังงานโลกที่ยั่งยืน" ฉบับที่ 2 ที่มีข้อมูลล่าสุดด้านเศรษฐกิจ เทคนิค และ ประชากร การปฏิวัติพลังงาน เป็นแผนการพลังงานแผนการเดียวที่ระบุว่าโลกของเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดเวลาเลิกใช้พลังงานนิว...

ประสิทธิภาพ

หน้า | ตุลาคม 27, 2551 ที่ 18:18

ค่านิยมของโลกสมัยใหม่ คือ มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่การบริโภคแบบด่วนไม่ได้ช่วยให้โลกดีขึ้น และยังผลักภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิวัติพลังงานโดยสังเขป

สิ่งพิมพ์ | ตุลาคม 30, 2551 ที่ 6:00

ในห้วงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจนี้ ความจำเป็นในการสนับสนุนแผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซยิ่งมีแรงส่งเพิ่มมากขึ้น แผนการปฏิวัติพลังงานแสดงให้เห็นว่า เราจะจัดการกับวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร โดยการลงทุนในระบบพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพ...

กรีนพีซเปิดตัวสถานีกู้วิกฤตโลกร้อนข้างเหมืองถ่านหินแบบเปิดในใจกลางเมืองแห่งถ่านหินของโ...

ภาพ | พฤศจิกายน 12, 2551 ที่ 6:00

กรีนพีซเปิดตัวสถานีกู้วิกฤตโลกร้อนข้างเหมืองถ่านหินแบบเปิดในใจกลางเมืองแห่งถ่านหินของโปแลนด์ โปแลนด์เป็นผู้จัดการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม แต่ล้าหลังอย่างยิ่งในการลดมลพิษคาร์บอนไดออกไซต์ โปแลนด์พึ่งพาถ่านหิ...

กรีนพีซตอบโต้แผนขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ ระบุไปไม่ถึงการปฏิวัติพลังงานเพื่อยุติโ...

เรื่องราว | พฤศจิกายน 12, 2551 ที่ 6:00

กรีนพีซเตือนว่า แผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA's World Energy Outlook 2008) จะนำพาโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย เพราะอ้างถึงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่เพียงลมปาก องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)...

121 - 140 ของ 227 ผล

ผลลัพธ์ต่อหน้า
10 | 20 | 50