12 ผลลัพธ์
 

Age of Stupid trailer (Subtitle ไทย)

วีดีโอ | กันยายน 16, 2552 ที่ 7:00

"Obama" talked with Xiaowei, a famous Chinese rockstar

วีดีโอ | กันยายน 21, 2552 ที่ 7:00

"Obama" vows to end climate crisis (Thai and Eng)

วีดีโอ | กันยายน 21, 2552 ที่ 7:00

Obama commits to attend Copenhagen Climate Summit

วีดีโอ | กันยายน 21, 2552 ที่ 7:00

1 - 10 ของ 12 ผล

ผลลัพธ์ต่อหน้า
10 | 20 | 50