13 ผลลัพธ์
 

Environmental News Bits from Around Asia

รายการบล็อก จาก กรีนพีซ ประเทศไทย | สิงหาคม 10, 2550

English text is after Thai. ญี่ปุ่น รถยนต์เชื้อเพลิง   นักศึกษามหาวิทยาลัยวาเซดะ สาธิตการทำงานของรถยนต์ไฮบริดประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ล่าสุด ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จุดเด่นของรถอยู่ที่น้ำหนักเบาพิเศษ...

ครบรอบ 4 ปี พิธีสารเกียวโต กรีนพีซชวนกลุ่มเยาวชนร่วมโครงการ “ลงมือทำ ลดใช้พลังงานที่บ้...

เรื่องราว | กุมภาพันธ์ 15, 2551 ที่ 6:00

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซจัดกิจกรรม “ลงมือทำ ลดการใช้พลังงานที่บ้านเรา” โดยเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันลดการใช้พลังงานในที่พักของตนเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องในโอกาสครบรอบ 4...

03 อยู่เย็นเป็นสุขอย่างชาญฉลาด

หน้า | ตุลาคม 27, 2551 ที่ 17:55

พลังงานส่วนใหญ่ที่สูญเสียไปในบ้านหรือที่พักอาศัยของเราจะเป็นพลังงานที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ เรามีศักยภาพสูงมากที่จะเปลี่ยนวิีธีการปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน ในขณะที่คุณภาพชีวิตยังดีเหมือนเดิม

บ้านประหยัดพลังงานในภูมิอากาศร้อนชื้น

หน้า | ตุลาคม 27, 2551 ที่ 17:56

การผสมผสานเทคโนโลยีกับแนวทางประยุกต์สำหรับออกแบบที่ถูกต้อง ร่วมกับจิตสำนึกในการใช้พลังงาน จะช่วยให้ใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมืองแห่งอนาคต

หน้า | ตุลาคม 27, 2551 ที่ 18:09

ศูนย์กลางเมืองแห่งอนาคตที่โยงใยเป็นเครือข่าย จะผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพื่อนำไปใช้ หลังคาและหน้าต่างของอาคารสาธารณะเป็นจุดที่ลงตัวในการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ "การใช้พลังงานในปริมาณน้อยอย่างมีประสิทธิภาพ" จะกลายเป็นมาตรฐานของทุกอาคาร รัฐบาลที่มุ่งมั...

หมู่บ้านแห่งอนาคต

หน้า | ตุลาคม 27, 2551 ที่ 18:10

การปฏิวัติพลังงานกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชนบท เกษตรกรจำนวนมากผลิตแก๊สและเชื้อเพลิงชีวภาพนอกเหนือไปจากอาหารในอัตราเร่ง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ชนบทเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของพลังงานที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดรายได...

ประสิทธิภาพ

หน้า | ตุลาคม 27, 2551 ที่ 18:18

ค่านิยมของโลกสมัยใหม่ คือ มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่การบริโภคแบบด่วนไม่ได้ช่วยให้โลกดีขึ้น และยังผลักภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม

1 - 10 ของ 13 ผล

ผลลัพธ์ต่อหน้า
10 | 20 | 50