3 ผลลัพธ์
 

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม

งาน | กันยายน 28, 2554 ที่ 16:34

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมกับเสนอทางออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียกคืนความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิตที่อาศัยบนโลกนี้

หลักการการระดมทุน

หน้า | มกราคม 13, 2553 ที่ 15:56

1 - 3 ของ 3 ผล