Live Stream บรรยากาศสด ณ อุทธยานเบญจสิริ
ภาพ Snap shot ปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

เชิญร่วมงานครบรอบ 10 ปีแห่งการปกป้องสิ่งแวดล้อม


คุณพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือยัง กรีนพีซขอเชิญส่งภาพถ่าย ตัวคุณ เพื่อน คนรอบตัว พร้อมข้อความสั้นๆ ที่เป็นคำสัญญาในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม

และร่วมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ สะท้อนแนวคิดการปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม ในบรรยากาศสบาย กับกลุ่มดนตรีอาสาที่จะทำให้คุณยิ้มอย่างอิ่มเอมใจได้อย่างสร้างสรรค์ในวันหยุดพักผ่อน แล้วพบกันที่

อุทยานเบญจสิริ (ข้างเอ็มโพเรียม) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 นี้
เสื้อยืดที่ระลึก 10 ปี แจกจำนวนจำกัด และ อาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

อ่านรายละเอียดต่อ

ทศวรรษหน้า กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Next Ten Years

ป็นเวลาสิบปีแล้ว นับตั้งแต่ที่กรีนพีซได้ก่อตั้งขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทาง การ  การเลือกขยายฐานดำเนินการในภูมิภาคนี้เนื่องด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ตัวชี้วัดอนาคตของโลก หากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจในเอเชียรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ไล่ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่ลืมหูลืมตา แล้ว โลกก็คงต้องพบกับฝันร้ายอันน่าสลดของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมลงซึ่งเกิดขึ้น จากการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในซีกโลกตะวันตก ความจริงแล้ว วิกฤตสภาพภูมิอากาศซึ่งขณะนี้เป็นอนาคตที่มีร่วมกันของเราทุกคนคือผลพวงของ การบริโภคที่ล้นเกินและกระบวนทัศน์การพัฒนาที่มีฐานอยู่บนการใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิลและยังคงได้รับการส่งเสริมโดยประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การที่เราจะออกไปจากขอบเหวแห่งหายนะทางนิเวศที่คืบคลานเข้ามานี้เป็นความรับ ผิดชอบหลักของประเทศที่มั่งคั่งทั้งหลาย

ปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งคนส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคย เป็นมาก่อน ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และก้าวข้ามความผิดพลาด ในแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและลัทธิการบริโภคที่ล้นเกินของประเทศตะวันตก  มิฉะนั้นแล้ว จะเหลือเพียงทางเลือกอันไม่พึงปรารถนา เราอาจต้องมีโลกถึงหกใบมารองรับในอีกครึ่งศตวรรษข้างหน้า ถ้าพวกเรายังคงใช้ชีวิตและพัฒนาดังเช่นชาวอเมริกันหรือยุโรป

อ่านต่อ

ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง

ปีพุทธศักราช 2543 ถือเป็นการเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและ กลายมาเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ถกเถียงกันในวงกว้างจนถึงปัจจุบันและใน 10 ปี ที่ผ่านนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าอุณหภูมิโลกได้สูงขึ้นมาก ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาดังที่เห็นได้จากความรุนแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ

และในปีเดียวกันนี้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับสำนักงานกรีนพีซในประเทศจีนและอินเดีย เพื่อต่อสู้และปกป้องรักษาโลกของเราไว้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดการละเมิดและทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเลวร้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นพล พิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ โรงงานทิ้งสิ่งปฏิกูล ป่าไม้ถูกทำลาย แม่น้ำเน่าเสีย เมืองทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำและโคลน คราบน้ำมันปนเปื้อน และกองขยะขนาดมหึมา

เป็นที่แน่ชัดว่า ปั้ญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นประเด็นเร่งด่วนที่เราต้องแก้ไขและมีผลต่อ การอยู่รอดของมนุษยชาติ สิ่งที่กรีนพีซมุ่งมั่นทำตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราทำด้วยความหวัง และความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น กรีนพีซได้เปิดโปงและต่อต้านการละเมิดสิ่งแวดล้อม เผชิญหน้ากับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอยเพื่อเรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหา เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เราร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ร่วมต่อสู้จนได้รับชัยชนะมากมายในการต่อต้าน การระทำและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น เตาเผาขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เราเป็นผู้เสนอแนวทาของพลังงานหมุนเวียน

อ่านต่อ