เยบ ซาโน ผู้อำนวยการบริหารคนใหม่ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน้า - มกราคม 29, 2559
นาเดเรฟ “เยบ” มาดลา ซาโน เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 โดยพำนักในกรุงมะนิลา ภารกิจของเยบคือผู้นำด้านการบริหาร รวมถึงการดำเนินงานองค์กรหลากหลายรูปแบบของกรีนพีซทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เยบเริ่มทำงานรณรงค์ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตั้งแต่ปี 2540 ทั้งยังมีประสบการณ์สูงทั้งในภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงหากำไร

เยบเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาในที่ประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) คำปราศรัยกินใจของเยบที่กรุงวอร์ซอว์ ปี 2556 จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังจากฟิลิปปินส์ประสบไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนทั้งโลก

ก่อนหน้าที่เยบจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ เยบเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานฟิลิปปินส์ เยบมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและสากลมาแล้วมากกว่า 14 ปี ซึ่งในเนื้องานได้รวมถึงการเพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่น ทั้งนี้ เยบเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับประเทศของกิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก หรือ Earth Hour ในฟิลิปปินส์ ในช่วงปี 2551 - 2553

ในฐานะทูตขององค์กรอาวเวอร์วอยซ์ (OurVoices)  เยบมีบทบาทในการเรียกร้องให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธา เชื่อมั่นในคุณความดีทั้งโลก และมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยบเป็นผู้นำการเดินเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญ ที่จุดประกายให้ชุมชนต่างๆ เผชิญหน้ากับผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ โดยเดินเป็นระยะทางไกลถึง 1,500 กิโลเมตร จากกรุงโรมถึงกรุงปารีส ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2558

ประสบการณ์ที่โดดเด่นอื่นๆ เป็นต้นว่า ทูตระดับโลกแห่งการรณรงค์ในโครงการ Seize You Power และเป็นทูตของการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องขั้วโลกเหนือ หรือ  Save the Arctic เยบดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการอิสระในที่ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารขององค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล และดำรงตำแหน่งผู้ดููแลผลประโยชน์ของสมาคมฟิลิปปินส์เพื่อการอนุรักษ์เต่า และผู้ดูแลผลประโยชน์กิตติมศักดิ์แห่งเครือข่าย Inclusive Mobility ของฟิลิปปินส์ และยังเป็นสมาชิกสามัญที่แข็งขันของเครือข่ายเคลื่อนไหวขององค์กรโลกเย็นที่เป็นธรรม หรือ Climate Justice

เยบจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปรัชญา อนุปริญญาโทสาขาการพัฒนาชุมชน และได้ทุนศึกษาด้านวิชาการที่ศูนย์นโยบายสภาพภูมิอากาศแห่งออกซ์ฟอร์ด ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ภายใต้กรอบการริเริ่มเสริมสร้างศักยภาพในภูมิภาคยุโรป

เยบสมรสกับอัตตี หรือ ยูนิค อักซอย ทนายความด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ การศึกษา มีบุตรชายวัย 12 ปี ชื่อ ยานนี และบุตรสาววัย 8 ปี ชื่อ อมิรา เยบยังเป็นนักประดาน้ำ นักฟุตบอล ช่างภาพถ่ายภาพนก จิตรกร นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ และ เป็นผู้สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า