คุณค่าหลักของกรีนพีซ

หน้า - กรกฎาคม 15, 2559
ภารกิจของกรีนพีซอยู่บนหลักการขององค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นในงานรณรงค์ทั้งหมดของเรา เป็นแนวทางในทุกภารกิจที่เราทำ และทุกที่ที่เรารณรงค์

พันธกิจ

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานรณรงค์โดยสันติวิธี เผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และสนับสนุนทางเลือกที่จำเป็นต่ออนาคตด้านสิ่งแวดล้อมและมีสันติสุข

เป้าหมายต่อภารกิจของกรีนพีซคือรับประกันถึงความสามารถของโลกในการค้ำจุนสรรพชีวิต

ดังนั้น กรีนพีซจึงต้อง:

  • ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในทุกรูปแบบ
  • ป้องกันมลภาวะและการทำลายมหาสมุทร ผืนดิน อากาศ และ น้ำสะอาด
  • ยุติการคุกคามของนิวเคลียร์ในทุกรูปแบบ
  • สนับสนุนสันติภาพ และการไม่ใช้ความรุนแรง

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และสันติวิธี

เรายึดถือความรับผิดชอบส่วนบุคคลในทุกภารกิจของกรีนพีซ เราให้คำมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนแรง หลักการเหล่านี้มาจากแนวคิวของ เควกเกอร์ ที่เชื่อในการ “เป็นประจักษ์พยาน” ซึ่งเป็นปฏิบัติการบนพื้นฐานของความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภารกิจส่วนบุคคลจึงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบส่วนบุคคล เรารับผิดชอบในการกระทำของเรา และทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจของกรีนพีซล้วนได้รับการอบรมในการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี

ความเป็นอิสระ

เราเชื่อมั่นในความเป็นองค์กรอิสระทางการเงินจากผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจ กรีนพีซไม่รับเงินจากบริษัทหรือรัฐบาลประเทศใดทั้งสิ้น และหมายรวมถึงเงินในทุกรูปแบบจากบริษัทหรือรัฐบาลประเทศใดก็ตาม การบริจาคส่วนบุคคลและให้ทุนช่วยเหลือจากมูลนิธิเท่านั้นที่เป็นแหล่งเงินทุนของเรา ความเป็นอิสระของกรีนพีซเป็นอำนาจความชอบธรรมที่ทำให้เรายื้อยุดกับอำนาจอีกขั้วหนึ่งได้ และ ทำให้ความเปลี่ยงแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้จริง

กรีนพีซไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร

ในการเปิดโปงการคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและแสวงหาทางออกของกรีนพีซนั้น ทำให้เราไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร หากรัฐบาลหรือบริษัทใดมีเจตจำนงที่จะเปลี่ยนแปลง เราจะร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น แต่หากมีความลังเล กลับคำ เราจะกลับมาติดตาม


สิ่งที่สำคัญไม่ใช่คำพูดแต่คือการกระทำ และตราบใดที่เรายังมีข้อกังวล ตัวชี้วัดประการเดียวคือ สิ่งแวดล้อมจะต้องได้ประโยชน์

สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหา

เราต้องการทางแก้ปัญหาและเปิดรับต่อการอภิปรายที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมของสังคม ภารกิจของเราไม่ได้เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ภารกิจของเรามุ่งกำจัดปัญหา นี่คือเหตุผลที่เราพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปกป้องมหาสมุทรด้วยวิธีจัดตั้งเขตรักษาทรัพยากรทางทะเล และจัดทำพิมพ์เขียวเพื่อการปฏิวัติพลังงาน ซึ่งมุ่งไปที่เศรษฐกิจที่สะอาด เราไม่ใช่แค่ชี้นิ้วบอก แต่เราพัฒนา ศึกษา และ สนับสนุนแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่ออนาคตสีเขียวและสันติภาพ สำหรับเราทุกคน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า