ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

หน้า - มกราคม 13, 2553

อาสาสมัคร

ผู้สนับสนุนและผู้บริจาคของกรีนพีซได้รับการสนับสนุนอยู่เสมอให้มีส่วนในการรณรงค์ของเรา โดยการมีส่วนร่วมในกลุ่มอาสาสมัครในท้องถิ่น และ/หรือ การร่วมกิจกรรม และ ชุมชนทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลกของกรีนพีซ ด้วยวิธีการเหล่านี้ ผู้คนสามารถโต้ตอบโดยตรงกับพนักงานของกรีนพีซ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของการรณรงค์่ และเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของกรีนพีซ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคร โปรดไปที่หน้าอาสาสมัคร

ความคิดเห็น

เนื่องจากกรีนพีซมีจุดยืนด้านการรณรงค์ที่เป็นที่สนใจของสาธารณชนและเปิดเผย จึงได้รับความคิดเห็นทางตรงจากสาธารณชนเป็นประจำทุกวันทางจดหมาย อีเมล หรือ โทรศัพท์ฺ แม้ว่ามักจะเป็นเป็นไม่ได้ที่จะตอบคำถามของทุกคน แต่ความคิดเห็นของสาธารณชนทุกความเห็นได้รับการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประกอบการดำเนินการรณรงค์ของเรา

ในเรื่องความคิดเห็น เรามีสถิติโลกที่เราภาคภูมิใจเป็นพิเศษ นั่นคือ มากกว่า 35 ปีที่กรีนพีซดำรงอยู่ เราคงจะเป็นองค์กรที่ได้รับภาพวาดวาฬโดยเด็กนักเรียนจากทั่วโลกมากที่สุดแน่ๆ

ติดต่อกรีนพีซ ประเทศไทย ที่