คำถามที่พบบ่อย

หน้า - มกราคม 13, 2553
กรุณาดูรายการคำถามที่พบบ่อยก่อนว่ามีคำตอบของคำถามของคุณหรือยัง
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับกรีนพีซ
ภาระกิจของกรีนพีซคืออะไร กรีนพีซเริ่มต้นอย่างไร มีผู้สนับสนุนกี่คน ฯลฯ
  อ่านต่อ
 
  คำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์กรีนพีซ
คำตอบเกี่ยวกับการทำลิงก์มายังกรีนพีซ การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ และ คำแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา้
  อ่านต่อ
 
  คำถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
ทุกอย่างที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก สำนักงานต่างๆ ของเรา การติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก และ การช่วยเหลือกรีนพีซในวิธีการอื่นๆ
  อ่านต่อ
 
  คำถามเกี่ยวกับการทำงานและการเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ
ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เรารณรงค์
  อ่านต่อ
 
  คำถามเกี่ยวกับงานรณรงค์ของกรีนพีซ
ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เรารณรงค์
  อ่านต่อ
 
  คำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เราได้รับ
  อ่านต่อ