คำถามเกี่ยวกับงานรณรงค์ของกรีนพีซ

หน้า - มกราคม 13, 2553
ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เรารณรงค์

ทำไมกรีนพีซจึงต่อต้านการตัดต่อพันธุกรรม

กรีนพีซต่อต้านการปล่อยสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม เพราะยังขาดความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ มลพิษทางพันธุกรรมเป็นภัยคุกคามที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้หากถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม รัฐบาลต่างๆ กำลังพยายามจัดการกับภัยคุกคามจากพืชตัดต่อพันธุกรรมโดยการใช้กฎข้อบังคับนานาชาติ เช่น พิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ

เนื่องจากรัฐบาลมีผลประโยชน์ด้านการค้า สาธารณชนจึงถูกปฏิเสธสิทธิในการรับรู้เกี่ยวกับส่วนผสมตัดต่อพันธุกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร และสิทธิที่จะปฏิเสธการบริโภค กรีนพีซสนับสนุนมาตรการชั่วคราวในทันที เช่น การติดฉลากส่วนผสมตัดต่อพันธุกรรม และการแยกพืชตัดต่อพันธุกรรมออกจากพืชธรรมชาติ

แม้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลมีศักยภาพมหาศาลที่จะเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติ และทำให้เรามีเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ แต่เราไม่ควรใช้สาขาวิชานี้เป็นเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นการทดลองด้านพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพต้องได้รับการปกป้องและเคารพในฐานะเป็นมรดกโลกของมนุษยชาติ และในฐานะหนึ่งในกุญแจสำคัญขั้นพื้นฐานของโลกสำหรับการอยู่รอด

นอกจากนี้กรีนพีซยังต่อต้านการจดสิทธิบัตรพืช สัตว์ และ มนุษย์ รวมถึงการจดสิทธิบัตรยีนของพืช สัตว์ และ มนุษย์ ชีวิตไม่ใช่สินค้าทางอุตสาหกรรม เมื่อเราบังคับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและแหล่งอาหารของโลกให้เข้ากันได้กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆ ของมนุษย์ ที่ไม่ใช่ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น นั่นหมายถึงพวกเราได้สร้างภยันตรายให้กับตัวเราเอง

คุณสามารถอ่านบทนำเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการตัดต่อพันธุกรรม และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้ที่ หน้าหัวข้อพันธุวิศวกรรม

พลังงานนิวเคลียร์ดีกว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมาก มันจึงเป็นวิธีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (ภาวะโลกร้อน) มิใช่หรือ

พลังงานนิวเคลียร์สร้างกากนิวเคลียร์ที่เป็นพิษ เป็นตัวขับเคลื่อนกองทัพติดอาวุธนิวเคลียร์ และ คุกคามสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตร

นอกจากนี้พลังงานนิวเคลียร์ยังไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจก การผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นงานที่ต้องใช้พลังงานปริมาณสูง หากรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ถูกปล่อยออกมากจากการทำเหมือง การบดถลุง การผ่านกระบวนการ และ การขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ จะพบว่าคาร์บอนที่ปล่อยออกมาไม่ได้ลดปริมาณลงมากนัก นี่เป็นเหตุผลที่ผู้เขียนพิธีสารเกียวโตปฏิเสธความพยายามของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ที่จะอนุญาตการให้คาร์บอนเครดิต (การให้เงินสำหรับการสร้างสิ่งทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) สำหรับพลังงานนิวเึคลียร์ คุณจะสามารถเห็นการหลอกลวงในลักษณะนี้ของอุตสาหกรรมในการโฆษณาที่พวกเขาป่าวประกาศ แต่คุณจะไม่พบว่ามีนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศที่น่าเชื่อถือที่เห็นด้วยกับโฆษณาเหล่านี้ (อย่างไรก็ตามบริษัทเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อังกฤษใช้เงินเพื่อการโฆษณามากกว่างบประมาณรายปีทั้งปีของกรีนพีซ)

คุณสามารถอ่านเหตุผลทั้งหมดที่กรีนพีซต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ได้ที่ หน้าการรณรงค์ต่อต้านนิวเคลียร์

หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่ หน้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ฉันได้ยินมาว่ากรีนพีซเป็นพวก "กลุ่มรักธรรมชาติ" และต่อต้านการตัดต้นไม้ทุกหนแห่ง เป็นความจริงหรือไม่

กรีนพีซใส่ใจกับการปกป้องอ่างเก็บน้ำที่มีค่าที่สุดของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นดิน นั่นคือ ป่าโบราณผืนสุดท้ายต่างๆ ที่คงเหลืออยู่ เราไม่ต่อต้านการทำป่าไม้ที่ยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบนอกผืนป่าเหล่านั้น