กรุงเทพมหานคร

หน้า - มิถุนายน 13, 2556
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปกป้องทะเลไทยจากภัยคุกคามต่างๆ และความเร่งด่วนในการผลักดันให้มีการร่วมกันหาทางออกเพื่อฟื้นชีวิตทะเลไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และด้วยการมาเยือนของเรือกรีนพีซที่ชื่อว่า “เอสเพอรันซา” หรือที่แปลว่า “เรือแห่งความหวัง” เพื่อมารณรงค์ปกป้องทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ที่มีชื่อว่า ““ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา”

 

วันเวลา กิจกรรมกรุงเทพฯ สถานที่

27-29 มิถุนายน
10.00-17.00

งานฟื้นชีวิตทะเลไทยกับเรือเอสเพอรันซา  
  1. วีดีทัศน์ผู้พิทักษ์รักษ์ทะเล (Ocean defender)  
  2. นิทรรศการจากเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน  
  3. การออกร้านอาหารทะเลจากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน  
  4. งานศิลปะรักษ์โลก  
  5. เกมแสนสนุกต่างๆ กทม
30 มิถุนายน    
08:00-10:30 ขบวนจักรยาน "ปั่นไปรักษ์ทะเล" เริ่มจากสวนลุมพินีสู่สนามหลวงก่อนจะเข้าสู่ท่าเรือคลองเตย  
10.00-17.00 งานฟื้นชีวิตทะเลไทยกับเรือเอสเพอรันซา  
  1. วีดีทัศน์ผู้พิทักษ์รักษ์ทะเล (Ocean defender)  
  2. นิทรรศการจากเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน  
  3. การออกร้านอาหารทะเลจากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน  
  4. งานศิลปะรักษ์โลก  
  5. เกมแสนสนุกต่างๆ กทม