จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า - มิถุนายน 13, 2556
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปกป้องทะเลไทยจากภัยคุกคามต่างๆ และความเร่งด่วนในการผลักดันให้มีการร่วมกันหาทางออกเพื่อฟื้นชีวิตทะเลไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และด้วยการมาเยือนของเรือกรีนพีซที่ชื่อว่า “เอสเพอรันซา” หรือที่แปลว่า “เรือแห่งความหวัง” เพื่อมารณรงค์ปกป้องทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ที่มีชื่อว่า ““ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา”

 

วันเวลา กิจกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่
21 มิถุนายน    
9:00-10:00 เรือเอสเพอรันซาเดินทางถึงและทอดสมอบริเวณทะเลหน้าอ่าวประจวบฯ
เจ้าหน้าที่กรีนพีซ และลูกเรือเอสเพอรันซา เข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ 9
ปีการเสียชีวิตของ เจริญ วัดอักษร
ผู้ต้องแลกชีวิตเพื่อปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการรุกรานของ
อุตสาหกรรมสกปรก โรงไฟฟ้าถ่านหิน
อ่าวประจวบฯ
10.00-12.00 กลุ่มเยาวชนและอาสาสมัครร่วมกิจกรรม “One Hour for the Ocean” ร่วมปลูกป่าบริเวณที่ดินสาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์คลองชายธง ต.บ่อนอก
13.00-14.00 การเสวนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต.บ่อนอก
15.00-17.00 เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน 14 ชุมชนเยี่ยมชมเรือ อ่าวประจวบฯ
     
22 มิถุนายน กิจกรรมรณรงค์ “ยืดอายุทะเลไทย” ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวประจวบฯ
  ภาคเช้า  
9.00น. ผู้ว่าราชการ นายกเทศมนตรีและเครือข่ายประมงพื้นบ้านประจวบ ร่วมกันขึ้นเรือเอสเพอรันซา เพื่อต้อนรับกัปตันเรือ และแลกปลี่ยนธงสัญลักษณ์พิทักษ์รักษ์ทะเลกับของที่ระลึก  
10.00-17.00 ผู้ว่าราชการ เปิดงาน โดยการ “ตัดอวน” นำเครือข่ายจักรยานรณรงค์รอบเมืองประจวบฯ เปิดให้ชมเรือเอสเพอรันซา การแสดง “เพลงฉ่อยพิทักษ์รักษ์ทะเลไทย” (30นาที)
และการแสดง พิทักษ์รักษ์ทะเลไทย จากเยาวชนคั่นกระได (30 นาที)
 
17.00-19.00 งานเสวนา “กว่าจะได้มา...เขตอนุรักษ์ 3 ไมล์ทะเล”  
  ผู้เข้าร่วมเสวนา  
  1. ประมงจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  2. ภาคประชาชน ตัวแทนจากสมาคมรักษ์ทะเลไทย คุณสะมะแอ เจ๊ะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  
  3. คุณ ปิยะ เทศแย้ม ตัวแทนประมงพื้นบ้าน นายกสมาคมประมงบ้านทุ่งน้อย  
  4. คุณ จิระศักดิ์ มีฤทธิ์ ตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได  
  5. ตัวแทนนักวิชาการ ผศ.ประสาท มีแต้ม อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ  
  8. ตัวแทนนักวิชาการ ดร. สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน  
  ดำเนินรายการโดย  
  คุณ ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ  
19:00- กิจกรรมดนตรี และหนังกลางแปลงจากกรีนพีซและสมาคมรักษ์ทะเลไทย  
23 มิถุนายน    
9.00-10.00 กิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ “ประกาศเขตอนุรักษ์ทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  
  เรือเอสเพอรันซา และเรือประมงพื้นบ้านจาก 14 ชุมชน 14 ทุ่นจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมนับร้อยลำ ประดับด้วยธงรณรงค์ เดินหน้ามุ่งสู่เส้นเขต 3 ไมล์ทะเลจากชายฝั่งของแต่ละชุมชนรวมระยะทางยาว 33 ไมล์ทะเล (59.4 กิโลเมตร) วางทุ่นลอยติดธง และทุ่นธงวางแนวเขตตลอดความยาว 33 ไมล์ทะเล (59.4 กิโลเมตร) เป็นแนวรั้วทะเล เพื่อประกาศเป็นแนวเขตอนุรักษ์ห้ามการใช้เครื่องมือทำประมงแบบทำลายล้าง และเดินทางสู่กรุงเทพฯ อ่าวประจวบ