จังหวัดสงขลา

หน้า - มิถุนายน 13, 2556
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปกป้องทะเลไทยจากภัยคุกคามต่างๆ และความเร่งด่วนในการผลักดันให้มีการร่วมกันหาทางออกเพื่อฟื้นชีวิตทะเลไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และด้วยการมาเยือนของเรือกรีนพีซที่ชื่อว่า “เอสเพอรันซา” หรือที่แปลว่า “เรือแห่งความหวัง” เพื่อมารณรงค์ปกป้องทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ที่มีชื่อว่า ““ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา”

 

 

วันเวลา กิจกรรมจังหวัดสงขลา สถานที่
15 มิถุนายน    
6:00-6:30 เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่รวมตัวที่ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด และร่วมปั่นไปยังแยกสำโรง สงขลา หาดใหญ่
7:30-9:00 นายกเทศมนตรีนครสงขลาปั่นจักรยานนำเครือข่ายจักรยานทั้งจากหาดใหญ่และสงขลา รณรงค์รอบเมืองสงขลาจนถึงหาดสมิหรา สงขลา
9:15 นายกเทศมนตรีนครสงขลาและเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ร่วมกันขึ้นเรือเอสเพอรันซา เพื่อต้อนรับกัปตันเรือ และแลกปลี่ยนธงสัญลักษณ์พิทักษ์รักษ์ทะเลกับของที่ระลึก  
10:00 นายกเทศมนตรีนครสงขลา เครือข่ายประมงพื้นบ้าน กัปตัน และลูกเรือ เดินทางถึงฝั่ง โดยมีการแสดง “รำโนราห์” ต้อนรับ  
  - กรีนพีซกล่าวแถลงถึงโครงการรณรงค์ “ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา”  
  - นายกเทศมนตรีนครสงขลา สมาคมรักษ์ทะเลไทย สงขลาฟอรั่ม และชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ประกาศเรียกร้องรัฐให้ยุติภัยคุกคามทะเลไทย  
  นายกเทศมนตรีนครสงขลาเปิดงานและนิทรรศการ โดยการ “ตัดอวน”  
10.30-17.00 กิจกรรมภาคเช้า สงขลา
  - นิทรรศการ “แลเล แลหาด”  
  - เครือข่ายพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาประกาศ ปฏิญญาว่าด้วยการปกป้องหาดสมิหลา  
  - การแสดงปฏิมากรรมทราย  
  - เข้าชมเรือเอสเพอรันซา (โดยขึ้นเรือประมงพื้นบ้าน)  
  - กิจกรรมต่างๆ  
  กิจกกรรมยามเย็นถึงค่ำ  
  - แสดงดนตรีจากวงดนตรีจากสงขลา  
18.00-20.00 งานเสวนา “กู้วิกฤตพื้นที่ผลิตอาหาร (ทะเลไทย)”  
  ผู้เข้าร่วมเสวนา  
  1. นายกเทศมนตรีนครสงขลา คุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี  
  2. ประมงจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา  
  3. นักวิชาการ รศ. ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่  
  4. นักวิชาการ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผอ. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่  
  5. ภาคประชาชน คุณบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย  
  6. ภาคประชาชน คุณสะมะแอ เจ๊ะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  
  7. ภาคประชาชน คุณกิติภพ สุทธิสว่าง ผู้ประสานงาน ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน กลุ่มเคลื่อนไหวอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่อาหาร เครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ  
  ดำเนินรายการโดย  
  คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม  
16 มิถุนายน    
9.00น. เรือเอสเพอรันซา เดินทางออกจากสงขลาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความสวยงามของทะเลไทย และมุ่งหน้าสู่ จ. ประจวบฯ สงขลา