ความสำเร็จในงานรณรงค์

หน้า - มกราคม 13, 2553
กรีนพีซช่วยขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกของเรา

พ.ศ. 2561

 • กรีนพีซทำงานรณรงค์ “ขออากาศดีคืนมา (Right to Clean Air)” ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงอากาศสะอาด โดยทำงานร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อนให้รัฐบาลลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังต่อปัญหาเร่งด่วนด้านสุขภาพและสร้างแผนปฏิบัติการที่หนักแน่นกว่าที่เป็นอยู่เพื่อทําให้อากาศดีขึ้น ลดมลพิษและปกป้องชีวิตคน ในที่สุดในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 กรมควบคุมมลพิษดำเนินการทดสอบระบบการรายงานคุณภาพอากาศตามดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ใหม่ โดยปรับปรุงดัชนีคุณภาพอากาศโดยใช้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในการคำนวณ  อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ. 2560

 • ซัมซุงออกแผนการรีไซเคิลกาแลคซี่ โน้ต 7 หลังจากการทำงานรณรงค์ทั่วโลกของกรีนพีซ อ่านเพิ่มเติม

 • อุตสาหกรรมอาหารยักษ์ใหญ่อย่างมาร์ส และเนสท์เล่ ประกาศให้คำมั่นต่อสาธารณชนว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทจะปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาหารทะเลที่มาจากการประมงที่ผิดกฎหมายหลังจากมีแรงกดดันจากทั่วโลก คำมั่นสัญญาครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการห้ามการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำกลางทะเล อ่านเพิ่มเติม

 • บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้คำมั่นต่อมาตรการที่จะขจัดการประมงผิดกฎหมาย (illegal fishing) และการประมงเกินขนาด (overfishing) และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานนับแสนคนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของบริษัท ข้อตกลงใหม่ของไทยยูเนี่ยนเป็นการดำเนินการต่อยอดจากกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® รวมถึงความพยายามในการสนับสนุนแนวปฏิบัติด้านการประมงที่ดีที่สุด (best practice fisheries) ปรับปรุงด้านการทำประมงอื่นๆ ลดการปฏิบัติที่ผิดกฏหมายและไร้จริยธรรมในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และนำผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่มาจากการทำประมงที่มีความรับผิดชอบออกสู่ตลาดหลักของโลก อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ. 2559

 • เวียดนามยกเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ 70 แห่ง หลังนายเหงียน ตัน ดุ่ง นายกรัฐมนตรีของเวียดนามประกาศว่าจะยุติโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ทั้งหมด โดยจะมุ่งสู่การลงทุนระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด อ่านเพิ่มเติม

 • บนเวทีโลกเราเปิดโปงกองเรือประมงที่หลบหลีกการตรวจจับด้วยการขนถ่ายปลาที่จับได้ไปยังเรืออีกลำ กรีนพีซเป็นผู้นำเรียกร้องให้ยุติการกระทำนี้ และให้บริษัท ต่างๆ เช่น เนสท์เล่ เลิกใช้วิธีนี้ในห่วงโซ่อุปทาน

 • ในฟิลิปปินส์ เราเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ “Sustainable Seafood Week” ซึ่งเป็นครั้งที่สอง ที่เราร่วมกับโรงแรม ภัตตาคาร ธุรกิจอาหารทะเล องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และผู้มีชื่อเสียงอีกหลายคน งานรณรงค์ได้รับความนิยม และได้คำมั่นสัญญาจากภาคธุรกิจหลายแห่งในการทำงานร่วมกัน เพื่อสามารถติดตามเส้นทางการได้มาของอาหารทะเล งานของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความริเริ่มนี้

พ.ศ. 2558

 • กรีนพีซมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเอพริล (APRIL) ผู้ผลิตเยื่อและกระดาษรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกให้คำมั่นสัญญาที่จะยุติการทำลายป่าไม้อันเป็นส่วนหนึ่งของ "แผนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน" ฉบับใหม่ บริษัทเอพริลยังตกลงดำเนินการมาตรการอนุรักษ์ตามที่เราร้องขอ ซึ่งหากมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ปฏิญาณของบริษัทเอพริลจะพิสูจน์ถึงจังหวะก้าวสำคัญของภาคธุรกิจในการปกป้องป่าในเขตร้อนและระบบนิเวศป่าพรุในอินโดนีเซียและจะมีนัยสำคัญต่อนโยบายของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษอื่นๆ ในประเทศด้วย

 • ในประเทศไทย รัฐบาลได้หยิบร่างกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งยังมีข้อขัดแย้งมาทบทวน โดยข้อเท็จจริงนั้น ร่างกฏหมายฉบับนี้จะเปิดช่องให้อุตสาหกรรมสารเคมีเกษตรสามารถปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นาได้ กรีนพีซร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและผู้บริโภค 125 เครือข่าย ยื่นจดหมายที่ทำเนียบรัฐบาลและศาลากลางจังหวัด 46 แห่งทั่วประเทศ หนึ่งสัปดาห์หลังจากการเคลื่อนไหว รัฐบาลได้ถอนร่างกฏหมายดังกล่าวหลังจากนั้น อ่านเพิ่มเติม

 • ศาลสูงแห่งฟิลิปปินส์สั่งห้ามการทดลองภาคสนามมะเขือยาวสีม่วงจีเอ็มโออย่างถาวร และให้ยุติการอนุมัติแผนงานต่างๆ ในการใช้ นำเข้า จำหน่าย และ แพร่กระจายของพืชจีเอ็มโอ รวมทั้งนำเข้าผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอทุกชนิด เป็นการชั่วคราว  อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ. 2557

 • กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถยับยั้งและชะลอแผนการโรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซียและไทย ซึ่งเราได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการลุกขึ้นมาต่อสู้กับโครงการถ่านหินที่ถูกนำเสนอในบาตังประเทศอินโดนีเซีย

 • กรีนพีซในไทยได้ขับเคลื่อนร่วมกับ 22 องค์กรที่จัดตั้งเป็น “เครือข่ายปกป้องกระบี่” ซึ่งทำงานรณรงค์ขับเคลื่อนภาคประชาชนและภาคการท่องเที่ยวเพื่อให้สนับสนุนงานรณรงค์ปกป้องกระบี่ โดยมีนักกิจกรรมออนไลน์มากกว่า 50,000 ชื่อลงชื่อสนับสนุนการปกป้องความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของกระบี่จากภัยคุกคามโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือขนส่งถ่านหิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศต่ออายุพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และในขณะเดียวกันคณะผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมได้ตีกลับรานงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอีกครั้ง เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของรายงาน โครงการถ่านหินกระบี่จึงต้องถูกเลื่อนออกไป

 • ผลจากงานรณรงค์ยุติการทำลายป่าที่นานกว่าสามปี สามารถผลักดันให้บริษัทระดับโลกจำนวน 5 บริษัทยอมดำเนินนโยบายลดการตัดไม้ทำลายป่าให้เป็นศูนย์ โดยมีสามบริษัทให้คำมั่นต่อสาธารณะ และอีกสองบริษัทได้ให้คำมั่นที่จะปฏิบัตินโยบายปกป้องป่าไม้ จุดเริ่มต้นแรกเกิดขึ้นเมื่อบริษัทวิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นนัล ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันปาล์มใหญ่ที่สุดของโลกยอมให้คำมั่นที่จะดำเนินนโยบายไม่ตัดไม้ทำลายป่าในกิจการทั้งหมดรวมถึงบริษัทผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง บริษัทโกลเดนท์ อากรี-รีซอสส์ (GAR) ก็ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ป่าไม้ของตนที่ประกาศไว้โดยได้บังคับใช้แผนการนี้อย่างเคร่งครัดต่อบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ บริษัทน้ำมันปาล์มยักษ์ใหญ่ทั้งห้าบริษัทในอินโดนีเซีย (โกลเดนท์ อากรี-รีซอสส์, วิลมาร์, คาร์กิวว์, เอเซียน อากรี, และมูซิม มาส) พร้อมด้วยหอการค้าอินโดนีเซีย (KADIN) ได้ร่วมกับลงนามในคำปฏิญาณน้ำมันปาล์มอินโดนีเซีย (IPOP) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนการดำเนินปฏิบัตินโยบายยุติการตัดไม้ทำลายป่าตามกรอบนโยบายและกฏหมาย

 • ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประธานาธิบดี โจโก้ วิโดโด ตอบรับคำเชิญจากกรีนพีซ และองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นในการไปเยือนเขตป่าพรุในจังหวัดเรียล ประธานาธิบดีได้ลงมือช่วยสร้างฝายกันน้ำ พร้อมกันนี้ได้มีความคิดทบทวนสัมปทานและปฎิญาณที่จะปกป้องป่าไม้อินโดนีเซียและระบบนิเวศพื้นที่ดินพรุ ซึ่งกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะบันทึกและติดตามคำสัญญาจากประธานาธิบดีต่อไป

 • กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถที่จะกดดันให้มีการจัดการกับการใช้เครื่องมือจับปลาประเภทอวนล้อมจับที่มีซั้งที่เป็นโครงสร้างถาวร (FADs) ซึ่งอินโดนีเซียมีเจตจำนงค์ด้านนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะบริหารจัดการการประมงผ่านการปฏิรูปนโยบายและบังคับใช้กฏหมาย โดยมุ่งที่จะลดการจับปลาโดยใช้อุปกรณ์อวนล้อมจับในทะเล งดการให้อาชญาบัตรใหม่แก่เรือต่างชาติ และบริหารจัดการการขนถ่ายปลากลางทะเลซึ่งเป็นช่องทางสู่ปัญหามากมาย เช่น การทำปลาผิดกฏหมายให้ถูกกฏหมาย การละเมิดสิทธิชุมชน และการเพิ่มขึ้นของการล่าหูฉลาม

 • กรีนพีซ  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดการประชุมว่าด้วยฉลามเป็นครั้งแรกในฟิลิปปินส์ โดยได้เชิญตัวแทนจากภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักดำน้ำ ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดการผลักดันการครอบครอง จับ และค้าขายฉลาม รวมถึงการมีโรงแรมจำนวนมากในเกาะเซบูได้นำหูฉลามออกจากเมนูอาหารในโรงแรม ด้วยความร่วมมือกันกับพันธมิตรผ่านการรวบรวมรายชื่อสนับสนุนออนไลน์ เราสามารถผลักดันให้สายการบินแห่งชาติฟิลิปปินส์และเซบู แปซิฟิก ยอมที่จะปฏิเสธการขนส่งหูฉลามและสินค้าจากฉลามผ่านการบินของตน และเราก็ได้เรียกร้องเช่นกันผ่านไปยังสายการบินไทย และการูด้า ของอินโดนีเซีย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับตกลงเช่นกัน

 • ลอรีอัล บริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่ของโลกประกาศให้คำมั่นยุติการใช้วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีพ.ศ. 2563  อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ. 2556

 • ด้วยแรงกดดันจากผู้บริโภคทั่วโลก ปัจจุบันมี 30 แบรนด์เสื้อผ้าได้ให้คำมั่นล้างสารพิษแล้ว ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มี 18 แบรนด์แฟชั่นซึ่งคลอบคลุมถึงร้อยละ 10 ของตลาดในอุตสาหกรรมค้าปลีกเสื้อผ้าได้ตกลงที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งหมายถึงเป็นความสำเร็จที่เป็นนัยสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของโลก  

 • กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมเผยแพร่รายงาน “ปิศาจในตู้เสื้อผ้า” ที่มุ่งสร้างความตระหนักแก่กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้เป็นแม่ โดยรายงานได้เปิดเผยถึงสารเคมีอันตรายที่พบในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กและรองเท้าของแบรนด์ดิสนี่ เบอร์เบอร์รี่ และอาดิดาส และแบรนด์เบอร์เบอร์รี่ก็ได้ยอมที่จะประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่การผลิตภายให้ได้ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 • เราทำงานร่วมกับเครือข่ายคัดค้านถ่านหินที่มีชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินชะลอออกไปทั้งในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกะวัตต์ จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมมีมติไม่รับรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

 • ในอินโดนีเซีย เรายุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลงได้โดยในเดือนตุลาคม ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ลงนามในกฏหมายที่เลื่อนเวลาการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินออกไปอีกหกเดือน

 • พลังงานหมุนเวียนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในแต่ละประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียออกนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์และลม Feed in Tariff (FiT) และประกาศใช้ในเดือนมีนาคม นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของกรีนพีซที่ระบุไว้ในรายงานการปฏิวัติพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • บริษัทวิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศนโยบาย “เพื่อยุติในการทำลายป่าไม้” หรือ No Deforestation Policy หลังจากได้รับการกดดันอย่างหนักจากกรีนพีซ เอ็นจีโอ และผู้บริโภคทั่วโลก โดยนโยบายนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของผืนป่าทั่วโลกและผู้คนอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าในการดำรงชีวิต อ่านเพิ่มเติม

 • บริษัทเอพีพี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศ “นโยบายการอนุรักษ์ป่าไม้” ซึ่งหากมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ก็ถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการประวัติศาสตร์อันยาวนานของความขัดแย้ง เรื่องการทำลายป่าฝนเขตร้อน อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ. 2555

 • ในฟิลิปปินส์ คณะกรรมาธิการด้านการออกกฏระเบียบพลังงานได้อนุมัติใช้มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งเป็นผลจากการที่กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลักดันอยู่หลายปี

 • บริษัท KFC ในประเทศไทยยินยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกรีนพีซภายใน 24 ชั่วโมง และในอินโดนีเซียก็ยินยอมทำตามภายในสองสัปดาห์นับจากเปิดตัวงานรณรงค์ปกป้องผืนป่า จากกรณีความเชื่อมโยงระหว่าง KFC กับการทำลายป่าไม้ในอินโดนีเซีย โดย KFC ได้ประกาศถึงการตัดสินใจว่าบริษัทจะยุติการซื้อกระดาษจาก Asia Pulp and Paper (APP) อ่านเพิ่มเติม

 • “ลีวายส์” แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นยักษ์ใหญ่ของโลก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะยุติการใช้สารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ของตนภายในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้บริโภคจากโครงการรณรงค์ “ล้างสารพิษ (Detox)” ของกรีนพีซ อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ. 2554

 • ไนกี้ บริษิทยี่ห้อเสื้อผ้ากีฬาชื่อดังประกาศวางแผนยุติการใช้และปลดปล่อยสารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่การผลิตและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จภายในปี 2563  หลังการรณรงค์อย่างหนักโดยกรีนพีซและผู้บริโภคภายใต้โครงการ “Detox” หรือ“ล้างสารพิษ” อ่านเพิ่มเติม

 • สืบเนื่องจากโครงการรณรงค์ Detox หรือ “ล้างสารพิษ” ของกรีนพีซ ล่าสุด H&M (เอช แอนด์ เอ็ม) ยี่ห้อสินค้าเสื้อผ้าดังได้ตกลงให้คำมั่นในการยุคิการใช้สารพิษในกระบวนการผลิตให้ได้อย่างช้าที่สุดภายในปี 2563 แล้ว อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ. 2553

 • ประธานาธิบดียูโดโยโนให้สัญญาที่จะปกป้องผืนป่าของอินโดนีเซียด้วยการประกาศยุติแผนการดำเนินงานใหม่ทั้งหมดในเขตป่าพรุและในพื้นที่กักเก็บคาร์บอน อ่านเพิ่มเติม

 • บริษัทยูนิลีเวอร์ คราฟท์ เนสท์เล่ และเจ้าของทุนของบริษัทข้ามชาติได้ออกนโยบายยุติการซื้อน้ำมันปาล์มจากบริษัทที่ทำลายป่าไม้และป่าพรุในอินโดนีเซีย อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ. 2552

 • หลังจากกรีนพีซรณรงค์ต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน แห่งอินโดนีเซีย สั่งหยุดแผนการที่อยู่ในวาระมานานและเป็นที่โต้แย้งกันมาก ในการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และกล่าวว่าจะพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีอยู่แทน รวมถึงพิจารณาพลังงานหมุนเวียนก่อนเลือกพลังงานนิวเคลียร์

 • พื้นที่ลาดเขาปลูกข้าวแห่งฟิลิปปินส์ อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ในจังหวัดอิฟูเกา และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ได้รับการประกาศให้เป็นเขตปลอดพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) การประกาศครั้งประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับพันธะสัญญาของจังหวัดที่จะสงวนรักษาบูรณภาพของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศที่คงอยู่มายาวนานที่สุด ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยทีโอโดโร บากิลัท จูเนียร์ และลิโน แมดชิว นายกเทศมนตรีเมืองบานาเว ด้วยการสนับสนุนของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • กินเนส เวิร์ลด์ เรคคอร์ด ออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ประกาศนียบัตรนี้เป็นเครื่องมือที่กรีนพีซใช้เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

พ.ศ. 2551

 • หลังจากกรีนพีซเริ่มรณรงค์เพื่อการปฏิวัติพลังงาน เป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือน เราได้รับคำยืนยันจากกระทรวงพลังงานว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะริเริ่มโครงการที่มีเป้าหมายอันสูงส่ง โดยเพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดอื่น ๆ  อ่านเพิ่มเติม

 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแสดงพันธะที่จะส่งออกข้าวปลอดจีเอ็มโอเท่านั้น ในจดหมายที่สมาคมฯ ส่งมายังกรีนพีซ

 • หลังจาก กรีนพีซรณรงค์ต่อเนื่องมานาน 2 ปี ในฟิลิปปินส์ เพื่อเรียกร้อง "การปฏิวัติพลังงาน"สมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ได้ผ่าน "ร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน" ในวันที่ 29 กันยายน 2551 ร่างกฎหมายนี้จะนำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ปริมาณมหาศาล เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • กรีนพีซทำงานสนับสนุนการต่อสู้ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทับสะแก เพื่อยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ซึ่งจะมีกำลังการผลิต 4,000 เมกะวัตต์ ในที่สุด รัฐบาลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ชะลอโครงการออกไป ในระหว่างการรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ในเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ซึ่งกรีนพีซร่วมกับชุมชนในทับสะแกเพื่อเรียงอักษรมนุษย์เป็นคำว่า "Quit Coal"

 • หลังการรณรงค์แบบสันติวิธี การเผยแพร่โฆษณาเลียนแบบที่มีผู้ชมมหาศาล และ การลงชื่อเรียกร้องทางอินเตอร์เน็ตที่รวบรวมได้ 115,000 รายชื่อทั่วโลก ยูนิลีเวอร์ได้เปลี่ยนจุดยืนเพื่อสนับสนุนการระงับการตัดไม้ทำลายป่าในอินโดนีเซียเพื่อใช้ปลูกปาล์มน้ำมัน

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

 • ความสำเร็จอย่างเด็ดขาดเป็นเครื่องยืนยันถึงการคัดค้านการใช้ถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทน้ำมันแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNOC) ได้ยินยอมให้เพิกถอนแผนการสร้างเหมืองถ่านหินที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าปากเหมืองในเมืองอิซาเบลลาหลังมีการคัดค้านจากชุมชนอิซาเบลลาและกรีนพีซ

 • เดลล์เป็นบริษัทล่าสุดที่ให้คำมั่นว่าจะเลิกใช้สารเคมีมีพิษในผลิตภัณฑ์ของตน สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากคู่แข่ง คือ ฮิวเลท แพ็กการ์ด (HP) ได้เลิกใช้สารเคมีมีพิษ  ทั้ง 2 บริษัทถูกกรีนพีซกดดันมาโดยตลอด โดยกรีนพีซเรียกร้องให้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และให้ช่วยแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์กองพะเนินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 • ฮิวเลท แพ็กการ์ด บริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ กำหนดระยะเวลาเลิกใช้สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์

พ.ศ. 2548

 • หลังจากผู้สนับสนุนกรีนพีซได้กดดันทางอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง บริษัทโซนี่ อิริคสันประกาศว่าจะค่อยๆ เลิกใช้สารเคมีมีพิษในผลิตภัณฑ์ของตน โดยก้าวตามซัมซุง โนเกีย และโซนี่ โดยบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์บริษัทแรกๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2547

 • ความพยายามของกรีนพีซเพื่อให้อุตสาหกรรมทำลายเรืออันฉาวโฉ่มีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นนำไปสู่ข้อตกลงนานาชาติเพื่อปฏิบัติกับเรือเก่าล้าสมัยเป็นของเสีย มีการคาดการณ์ว่าสนธิสัญญาของ 163 ประเทศฉบับนี้จะนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการขจัดสารเจือปนในเรือก่อนส่งออกไปยังประเทศที่ทำลายเรือหลักๆ (จีน อินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และ ตุรกี) นอกจากนี้สนธิสัญญาฉบับนี้จะเพิ่มความต้องการการรีไซเคิลเรือ "อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ในประเทศที่พัฒนาแล้ว

 • กรีนพีซประสบความสำเร็จในการเจรจาเพื่อปกป้องวาฬมิ้งค์ ฉลามขาว และ โลมาอิระวดี ที่การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ในกรุงเทพฯ

 • ผู้บริโภคได้รับชัยชนะหลังซัมซุง บริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ ประกาศแผนการกำหนดเวลาเลิกใช้สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ การที่ซัมซุงเห็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ของตนได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับสีแดง นั่นคือ มีสารเคมีอันตราย ในข้อมูลของกรีนพีซ ทำให้ซัมซุงลงมือจัดการทันทีเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง

 • กรมที่ดินแห่งประเทศไทยเพิกถอนไม่ใช้ที่ดินมากกว่า 1,300 ไร่ที่กำหนดให้เป็นที่ตั้งโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ซึ่งบ่งบอกถึงชัยชนะในการต่อสู้อย่างถูกกฎหมายกับนายหน้าค้าที่ดิน คือ บริษัท Palm Beach Development และ บริษัทประมงคลองด่าน ที่บุกรุกแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณะ

 • รัฐบาลของ 180 ประเทศตกลงก่อตั้งเครือข่ายระดับโลกสำหรับพื้นที่สงวนทั้งในทะเลและผืนดินที่การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

พ.ศ. 2546

 • ยุติข้อเสนอการสร้างโรงงานเผาขยะ (ขนาด 1,350 ตัวต่อวัน) ที่เขตอ่อนนุช กรุงเทพฯ

 • เปิดตัวโครงการ GRIPP บนเกาะนีกรอส (ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งโครงการพลังงานหมุนเวียนในจังหวัด เช่น ฟาร์มกังหันลมในเทศบาลเมืองปูลูพันดัน รูปจี๊ปนีย์ไฟฟ้า)

 • กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ กลุ่มสัมพันธมิตรขยะชีวภาพ ประกาศแผนการแปรรูปขยะ ในโครงการร่วมมือขยะเป็นศูนย์ ในการประชุมครอบครัวโลกที่กรุงมะนิลา

 • หยุดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมืองบาเนท (ขนาด 200 เมกะวัตต์) ในจังหวัดอิโลอิโล ฟิลิปปินส์

 • บุกเบิกการทำงานกับชุมชนที่ต่อต้านถ่านหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สร้างเครือข่ายสัมพันธมิตร) ในฟิลิปปินส์และไทย

 • ยุติโครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ในสมุทรปราการ ที่โจษจันกันมาก (โดยการสร้างเครือข่ายสัมพันธมิตร)

 • กรุงเทพมหานครตัดสินใจเลิกดำเนินการสร้างโรงงานเผาขยะเพื่อจัดการกับปัญหาขยะในกรุงเทพฯ หลังกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รณรงค์และล๊อบบี้

 • งานรณรงค์ต่อต้านสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างมาก ทำให้รัฐบาลฟิลิปปิน์ให้สัตยาบันในพิธีสารสต๊อกโฮล์ม

 • การปฏิบัติการไร้ความรุนแรงเพื่อยับยั้งการทดลองมะละกอจีเอ็มโอภาคสนามในขอนแก่น ทำให้มีคำสั่งห้ามทดลองจีเอ็มโอในพื้นที่เปิดในประเทศ (ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่ทางกฎหมาย) นอกจากนี้ยังทำให้เป็นคดีฟ้องร้องอาสาสมัครกรีนพีซ

พ.ศ. 2545

 • รัฐบาลฟิลิปปินส์ล้มเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินขนาด 50 เมกะวัตต์ในจังหวัดปูลูพันดัน บนเกาะนีโกรส ประเทศฟิลิปปินส์

 • จังหวัดนีกรอส อ๊อกซิเดนทัล ฟิลิปปินส์ ประกาศแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100%

 • นักรณรงค์กรีนพีซยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ อ.บ่อนอก (ขนาด 700 เมกะวัตต์) และ อ.บ้านกรูด (1,400 เมกะวัตต์) ประจวบคีรีขันธ์

 • คู่มือการจ่ายตลาดอาหารปลอดจีเอ็มโอประสบความก้าวหน้า บริษัทอาหารจำนวนหนึ่งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ปฏิเสธอาหารปลอดการตัดต่อพันธุกรรม (และจำนวนบริษัทกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย)

พ.ศ. 2544

 • กระทรวงสาธารณสุขของไทยประกาศใช้แผนบังคับเริ่มการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม

 • สนธิสัญญาของสหประชาชาติที่ห้ามใช้สารเคมีมีพิษร้ายแรงต่อเนื่อง (POPs) ที่มนุษย์ผลิตขึ้น ถูกบังคับใช้หลังกรีนพีซได้เจรจาและกดดันเป็นเวลาหลายปี

 • กรีนพีซร่วมกับกลุ่มและชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จในการผลักดันให้อนุมัติกฎหมายการจัดการของเสียทางชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งบังคับให้ใช้ยุทธวิธีเริ่มต้น คือ การลด การแยก และ การรีไซเคิลของเสีย เพื่อกู้วิกฤตของเสียในประเทศ

 • กรีนพีซเปิดตัวเครือข่ายผู้บริโภคที่ต่อต้านการตัดต่อพันธุกรรม มีสมาชิก 14,000 คนในประเทศไทย

พ.ศ. 2543

 • พิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพถูกบังคับใช้ในเมืองมอนทรีออล แคนาดา พิธีสารนี้ควบคุมการค้าอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ระหว่างประเทศ  กรีนพีซได้รณรงค์ให้หยุดปล่อยจีเอ็มโอออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้ และรณรงค์เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพจากมลพิษการดัดแปลงพันธุกรรมมาตั้งแต่พ.ศ. 2538

 • กรีนพีซเปิดโปงผลการทำลายเรือเพื่อนำชิ้นส่วนไปขาย ในการประท้วงเพื่อหยุดยั้งการทำลายเรือในเขตเทศบางเมืองบาลัมบัน จังหวัดเซบุ ฟิลิปปินส์

พ.ศ. 2542

 • กรีนพีซประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการรณรงค์เพื่อผลักดันข้อกฎหมายแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้อที่ 8749 หรือที่รู้จักกันในนาม "กฎหมายเพื่ออากาศสะอาดแห่งฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2542" ซึ่งครอบคลุมการห้ามเผาของเสียที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าในประเทศ

พ.ศ. 2540

 • กรีนพีซได้รับรางวัลการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนแห่งสหประชาชาติ (UNEP) จากการพัฒนาเทคโนโลยี Greenfreeze ซึ่งเป็นตัวทำความเย็นที่ปราศจากสารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

พ.ศ. 2539

 • สนธิสัญญาห้ามการทดลองนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ถูกบังคับใช้ ณ สหประชาชาติ

พ.ศ. 2537

 • สนธิสัญญาบาเซลถูกบังคับใช้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการหยุดส่งออกของเสียมีพิษโดยประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา

พ.ศ. 2536

 • มีกฎหมายสั่งห้ามทิ้งสารกัมมันตภาพรังสีและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในทะเล

พ.ศ. 2533

 • ผู้ลงนามในสนธิสัญญาแอนตาร์กติกาเห็นพ้องกับการสั่งห้ามการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุในทวีปแอนตาร์กติกาอย่างต่ำเป็นเวลา 50 ปี

พ.ศ. 2532

 • องค์การสหประชาชาติสั่งให้หยุดการทำประมงแบบใช้อวนลากขนาดใหญ่ในน่านน้ำสากล

 • การสั่งห้ามใช้อวนลากขนาดใหญ่ในน่านน้ำสากลผ่านการพิจารณา ซึ่งถือเป็นการตอบรับเสียงคัดค้านของประชาชนที่ต่อต้านการทำประมงตามอำเภอใจที่กรีนพีซเป็นผู้เปิดโปง

พ.ศ. 2531

 • มีการริเริ่มการห้ามเผาของเสียมีพิษในทะเลทั่วโลก

 • การห้ามเผาของเสียประเภทสารกำจัดแมลงกลุ่มคลอรีนอินทรีย์ทั่วโลกได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมอนุสัญญาการทิ้งของเสียแห่งลอนดอน หลังจากที่กรีนพีซได้ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงกลางทะเล

พ.ศ. 2529

 • การทดลองนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ได้กลายเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลังจากที่เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซได้ถูกจมโดยหน่วยสืบราชการลับฝรั่งเศส

พ.ศ. 2525

 • คณะกรรมการควบคุมการล่าวาฬระหว่างประเทศ (IWC) บังคับใช้คำสั่งศาลที่ห้ามการล่าวาฬทั่วโลก

พ.ศ. 2521

 • การปฏิบัติการไร้ความรุนแรงของกรีนพีซยุติการสังหารแมวน้ำในเกาะอ๊อกนีย์ สก๊อตแลนด์

พ.ศ. 2518

 • ฝรั่งเศสหยุดการทดลองนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศในมหาสมุทรแปซิฟิก

พ.ศ. 2515

 • หลังการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงของกรีนพีซในพ.ศ. 2514 สหรัฐได้ทิ้งร้างพื้นที่ทดลองนิวเคลียร์ในเกาะอัมชิตกา รัฐอลาสก้า

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า