🇬🇧  English version click here    

ประวัติและผลงานศิลปิน : ประสพสุข เลิศวิริยะปิติ 

“Blue Ocean สาส์นจากทะเล” ศิลปะจัดวาง (Installation Art) ด้วยความสูงกว่า 3.5 เมตร ได้รับการออกแบบให้เป็นเสมือนท้องทะเลที่ล้อมรอบไปด้วยสัตว์และปะการังนานาชนิด ทั้งหมดรังสรรค์ขึ้นจากขยะพลาสติกจากทะเลและครัวเรือน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขยะพลาสติกที่ส่งผลอันใหญ่หลวงต่อทะเลไทย แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน มาจากความต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่มนุษย์กระทำต่อผืนดินและแผ่นน้ำ ความเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่มนุษย์บริโภคพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จนบางส่วนหลุดลอยไปในทะเล และสัตว์น้ำกินเข้าไปเพราะเข้าใจผิดว่ามันคืออาหาร จนส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศทางทะเลในอนาคต งานชิ้นนี้ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและนำไปสู่การแก้ไข ยับยั้งและยุติการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมรับชมผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นล่าสุดของอาจารย์ป้อม ประสพสุข เลิศวิริยะปิติได้ที่ “HEART for the Ocean : บอกรักทะเล บอกเลิกพลาสติก” วันที่ 14 -19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประสพสุข เลิศวิริยะปิติ หรือ อาจารย์ป้อม

เริ่มทำงานศิลปะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และยังคงทำงานศิลปะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

แรงบันดาลใจของอาจารย์ในการเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Artist) คือ เหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ.2547 ที่นอกจากจะพัดพาความสูญเสียมาสู่คนไทยแล้ว ยังนำขยะปริมาณมหาศาลมาสู่เกาะภูเก็ตที่อาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมากว่า 20 ปีด้วย

อาจารย์ป้อมต้องการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความคิดให้คนไทยได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเลไทยมากขึ้น จึงนำขยะมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในผลงานศิลปะ เพื่อให้คนทั่วไปมองเห็นผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดการตื่นตัวในสังคม

ด้วยความต้องการเป็นสื่อกลางระหว่างทะเลกับมนุษย์ “Eco Sculpture” ผลงานเดี่ยวครั้งแรกของอาจารย์จึงถูกจัดขึ้น โดยการนำซากไม้ริมชายหาด, ซากเรือ, และเศษอวน มาสร้างงานประติมากรรม แรงบันดาลใจมาจากการได้เห็นพื้นผิวของไม้ที่ถูกน้ำทะเลทราย และลมกัดเซาะจนเผยให้เห็นความสวยงามของแก่นไม้ที่อยู่ข้างใน นิทรรศการจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ณ The Loft Gallery จ.ภูเก็ต

ในปี พ.ศ. 2547 อาจารย์ป้อมจัดนิทรรศการศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)  The remains of the day ซึ่งเกี่ยวกับขยะทะเลโดยตรงเป็นครั้งแรก โดยนำขยะจากเหตุการณ์สึนามิมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ผลงานชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติจำนวนมาก

ในปี พ.ศ.2551 อาจารย์ก่อตั้งโครงการ “ยุวจิตรกร อันดามัน” โดยร่วมมือกับอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต สอนนักเรียนทำกระดาษทำมือ โดยนำกระดาษที่เหลือใช้มารีไซเคิลให้เป็นกระดาษที่สามารถใช้ได้อีกครั้ง แล้วให้เด็กๆ วาดภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลงไป และนำมาจัดนิทรรศการร่วมกัน

อาจารย์ป้อมเป็นศิลปินหญิงไทยเพียงคนเดียวที่มีชื่อเสียงไกลถึงประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Federation of Bosnia and Herzegovina) ในปี พ.ศ. 2552 อาจารย์มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นเวลา 3 ปี ที่นั่นมีคนทิ้งขยะในแต่ละวันเยอะมาก ซึ่งขยะบางชิ้นยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาจารย์จึงมีความคิดนำขยะบางส่วนมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าสะพายที่มีดีไซน์ทันสมัย และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ผลงานชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่ในสื่อท้องถิ่นทั้งหนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์จำนวนมาก

เพราะต้องการพิสูจน์ให้ชาวต่างประเทศเห็นว่า คนไทยมีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบใคร ปี พ.ศ.2556 อาจารย์จึงจัดนิทรรศการ “Less is more” นำกระเป๋าที่ทำขึ้นจากขยะพลาสติกและวัสดุใกล้ตัว ด้วยกระบวนการทำเรียบง่ายไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ อาจารย์ยังทำเวิร์คช็อปสอนผู้ที่สนใจอีกด้วย ซึ่งมีคนสนใจเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ  

Prasopsuk Gallery ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน Eco ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน และส่งเสริมผลงานศิลปะแนวนี้ให้คนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสมากขึ้น แกลเลอรี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านภูเก็ต อาร์ต วิลเลจ จ.ภูเก็ต

ผลงานในปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษสอนศิลปะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามโรงเรียนต่างๆ ในจ.ภูเก็ต และผู้บรรยายพิเศษในค่ายเยาวชนที่ปลูกฝังให้เด็กๆ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ก่อตั้งโครงการ “ยุวจิตรกรไทย” โดยร่วมมือกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้นักเรียนออกแบบงานศิลปะจากขยะใกล้ตัว แล้วอาจารย์จะนำผลงานของนักเรียนไปจัดแสดงในโอกาสต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับศิลปะจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว และให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อม


 ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่

  

ข้อมูลล่าสุด

 

รีไซเคิลพลาสติก การจัดการขยะที่ปลายเหตุ

รายการบล็อก จาก อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล | ธันวาคม 24, 2561

จะเกิดอะไรขึ้นกับขวดพลาสติกของน้ำอัดลมที่คุณดื่มแล้วทิ้งลงถังขยะรีไซเคิล หรือนำมาแยกที่บ้าน เพื่อขายต่อให้ผู้รับซื้อรายย่อยและนำไปที่โรงงานรีไซเคิลต่ออีกที เส้นทางของขวดเหล่านี้มีรายละเอียดแตกต่างกันตามประเทศและความเข้มแข็งขอ...

3 ประเด็นสิ่งแวดล้อมปี 2561 ที่ไม่ควรพลาด

รายการบล็อก จาก ธารา บัวคำศรี | ธันวาคม 21, 2561

ปี พ.ศ.2561 มีเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมมากมายเกิดขึ้นในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก และนี่คือ 3 เรื่องที่ไม่ควรพลาดในมุมมองของเรา มลพิษพลาสติก(Plastic Pollution) แม้จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องกา...

อำนาจ(ไม่)ซื้อในมือเรา

รายการบล็อก จาก ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ | พฤศจิกายน 5, 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนใจดีส่งพลาคเกอร์หรือไหมขัดฟันขึงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งมาให้ ส่วนปลายเป็นพลาสติกแข็งแหลมเปี๊ยบใช้แคะฟัน ส่วนหัวเป็นพลาสติกห่วงโค้งขึงไหมขัดฟันตึงเป๊ะใช้ขัดฟัน เห็นแล้วน่าหวาดเสียวว่าถ้าตกไปอยู่ในท้องของสัตว์ต้องกระเพา...

คำเตือน คาเฟ่นี้ห้ามพลาสติกเข้าร้านจ้า Better Moon x Refill Station

รายการบล็อก จาก Supang Chatuchinda x Puchong Saelao | ตุลาคม 25, 2561

เห็นมั้ยห้ามเอาพลาสติกกับโฟมเข้าคาเฟ่จริงๆนะ      เราอาจเคยเห็นร้านค้าที่มีแนวคิดแบบ Zero Waste ในต่างประเทศมาสักพักแล้ว และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้รู้จักกับ Refill Station ธุรกิจเพื่อสังคมที่เกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่...

1 - 5 ของ 156 ผล