กุ้ง หอย ปู ปลา ไซส์ไหนที่เราควรกิน

หน้า - สิงหาคม 19, 2558
เรื่องขนาดใครว่าไม่สำคัญ!

คำกล่าวที่ว่ากินลูกปลาแล้วจะได้แคลเซียมเยอะนั้นเป็นเพียงความเชื่อ การที่บริโภคปลาที่ยังมีขนาดเล็กนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจไทย เช่น ปลาทูตัวเล็ก 1 กิโลกรัม มีจำนวนประมาณ 1,000 ตัว ราคา กิโลกรัมละ 100 บาท แต่หากปล่อยให้ปลาทูเจริญเติบโตและบริโภคในขนาด 10-13 ตัวต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละประมาณ 80-120 บาท ปลาทูจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 8,000-12,000 บาท น่าเสียดายแค่ไหนที่ลูกปลาทูไม่มีโอกาสได้โตเป็นปลาทูตัวใหญ่เนื้อแน่นให้เราได้กินกันและขยายพันธุ์สร้างปลาทูได้อีกจำนวนมหาศาล  

ลองมาดูกันสิว่า เราควรเลือกซื้ออาหารทะเลที่มีขนาดเท่าไรจึงจะไม่สร้างความสูญเสียให้กับท้องทะเล

ขนาดที่ควรบริโภค 30-50 เซนติเมตร

 
ขนาดที่ควรบริโภค 13-31 เซนติเมตร

 
ขนาดที่ควรบริโภค 15-20 เซนติเมตร

 
ขนาดที่ควรบริโภค 9-10 เซนติเมตร

 
ประมาณ 14 เซนติเมตรขึ้นไป (กระดอง)

 
ขนาดที่ควรบริโภค 9 เซนติเมตรขึ้นไป (กระดอง)

 
ขนาดที่ควรบริโภค 16 เซนติเมตร

 
ขนาดที่ควรบริโภค 14-15 เซนติเมตร

 
ขนาดที่ควรบริโภค 15 เซนติเมตร