คู่มืออากาศสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเรา

Unmask our cities

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 17, 2560
ในปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองกว่าร้อยละ 80 กำลังเผชิญกับคุณภาพอากาศที่มีมลพิษเกินมาตรฐานที่ World Health Organization (WHO) กำหนดไว้ มลพิษทางอากาศที่มีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 19 จุดใน 14 เมืองทั่วประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ระบุ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ PM 2.5 ทั้ง 14 เมืองเกินค่าความปลอดภัยตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) คือฝุ่นที่เล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง ขณะนี้ประเทศไทยใช้เพียง PM10 เข้ามาประเมินดัชนีคุณภาพอากาศและยังไม่ได้นำ PM2.5 เข้ามาคำนวณจึงอาจทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศไม่ได้สะท้อนคุณภาพอากาศที่แท้จริง

เพราะอากาศดีเป็นผลดีกับทุกคน ดังนั้นกรีนพีซจึงได้จัดทำคู่มืออากาศสะอาด (Unmask Our Cities) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้และป้องกันสุขภาพของเราจากฝุ่นพิษ PM2.5

อ่านคู่มืออากาศสะอาด (Unmask Our Cities) คลิกที่นี่

ทุกคนมีสิทธิในเข้าถึงอากาศสะอาด กรีนพีซเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษใช้ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ (PM 2.5 AQI)เพื่อความแม่นยำในการระบุผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน

ร่วมลงชื่อขออากาศดีคืนมา คลิกที่นี่ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่

  

Unmask-our-cities-booklet

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า