ปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 9 โครงการใหญ่ กำลังการผลิตรวม 7,365 เมกะวัตต์ อยู่ในแผน PDP2015 ซึ่งในจำนวนนั้นมีหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อันดามัน อ่านต่อ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดพื้นที่อันดามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกระบี่ ได้กลายเป็นข้อกังวลถึงวิกฤตและหายนะทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ค้านกับความคิดเห็นของประชาชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินจึงออกมาเรียกร้องขอให้รัฐบาลมีคำสั้งยกเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อันดามัน และชักชวนให้นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมแบ็คแพ็ค จากจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อเป็นการแสดงพลังปกป้องสรวงสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวทางทะเลของโลก รวมถึงบอกเล่าให้คนไทยและชาวอันดามันได้รับรู้เรื่องราวของภัยร้ายจากถ่านหิน และหันมาผลักดันให้รัฐสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเป็นทางออกของความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนของไทยคำประกาศเจตนารมณ์
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน สู่อันดามัน go green!
 

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินเป็นการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจ ภาคประมง ชุมชนชาวบ้านมีเป้าหมายเพื่อสร้างทิศทางนโยบายสาธารณะให้อันดามันไปสู่ภูมิภาคการพัฒนา ‘สีเขียว’ นั่นหมายถึงว่า การพัฒนาพื้นที่อันดามันจะตั้งอยู่บนฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาที่ทุกคนร่วมเดิน ทั้งนี้พื้นที่อันดามันได้เริ่มการพัฒนาเช่นนี้มาแล้วหลายปีทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค เช่นปฏิญญาการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในนาม ‘krabi gogreen’ ทิศทางดังกล่าวเป็นการร่วมคิดร่วมสร้างจนตกผลึกเป็นทิศทางการพัฒนาภูมิภาคและทุกฝ่ายได้ยึดถือเป้าหมายนี้เป็นเส้นทางเดินร่วมกันตลอดมา อ่านต่อ...

หยุดยุคถ่านหิน: ชุดข้อมูลภัยที่แท้จริงของถ่านหิน

ถ่านหินสกปรกพยายามสร้างภาพลักษณ์อย่างเต็มที่ ผู้สนับสนุนถ่านหินต่างพากันหาหนทางให้พวกเขาเข้าสู่การเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตโดยการโฆษณาถึง “ประสิทธิ์ภาพสูง มลพิษต่ำ” ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อุตสาหกรรมถ่านหินยังพยายามที่จะดึงเงินจากกองทุนปกป้องสภาพภูมิอากาศ เช่น กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหิน (คลิกที่รูปเพื่ออ่านและดาวโหลดเอกสารเผยแพร่)

     

#AndamanNoCoal ภาพล่าสุด! มาปกป้องอันดามันผ่านภาพถ่ายของคุณร่วมกัน